Alnarpsparken

Senast ändrad: 13 oktober 2021

Ett besök i parken är en upplevelse alla årstider. Sprakande färger under sommarhalvåret och under vinterhalvåret visar de vackra träden sina former - ibland klädda i snö. Träd, buskar, örter från hela världen och unika fågelarter kan ses här. Idéer för egna trädgården växer fram vid besök i sortimenten. Parken bjuder även på andrum för reflektion och rekreation.

Historisk terräng

Större delen av nuvarande Alnarpsparken har troligtvis varit trädbevuxen i 10 000 år, det vill säga ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka från Skåne. På 1100-talet var Alnarp eller "Alnethorp" ett herresäte med stort jordinnehav. I mitten av 1300-talet tillhörde det en dansk riddare.

Genom freden i Roskilde 1658 kom Alnarp i svensk ägo och blev senare kungsgård. Vid mitten av 1700-talet var Alnarpsskogen troligen Sveriges enda almskog. Rester av denna skog finns kvar än idag.

Projekteringen av Alnarpsparken påbörjades 1859, samma år som slottet började uppföras. År 1862 stod slottet färdigt, ”Lantbruksinstitutet” invigdes och den första agronomkursen startade. I början av 1880-talet stod parken färdig. I enlighet med landskapsparkens romantiska ideal formades gångvägssystem och terräng i mjuka linjer.

En av Sveriges största växtsamlingar

Insamlandet av exotiska växter började samtidigt med att parken anlades och detta pågår än idag. Alnarpsparkens specialitet är lignoserna - de vedartade växterna. Med ungefär 2 500 olika arter och sorter är den en av landets artrikaste. Träd, buskar och örter från nästan alla världsdelar är representerade.

Mellan åren 1975 och 1978 tillkom ett nytt sortiment med bland annat barrväxter. Vården av träden bedrivs med stor intensitet för att säkerställa ett friskt och vackert trädbestånd i framtiden. Parken är även till stor nytta i undervisningen. Växterna har därför skyltar med både svenska och latinska namn.

Varje år anläggs en sortimentsträdgård med annuella (ettåriga) blommor och utplanteringsväxter. I trädgården bredvid prunkar ett stort sortiment av perenna (fleråriga) blommor och växter.

Alnarps slott Foto: Jenny Svennås-Gillner
Studenter och småttingtält i Alnarpsparken Foto: Viktor Wrange
Höst i Alnarp Foto: Annamia Olvmyr
Bladverk vid SLU i Alnarp Foto: Viktor Wrange

Ladda ner ljudguide för en vandring i Alnarpsparken (mp3-filer)

Du får en lärorik och intressant upplevelse i kombination med en guidad parkpromenad på ca 1,5 timme. Start vid parkgrindarna svängen i Sundsvägen.

Lyssna i din i-pod eller mobiltelefon.
Guiden är uppdelad i olika avsnitt.

01 Utanför grindarna (18 mb)

02 Informationstavlan (21 mb)

03 Monumentet (28 mb)

04 Dammen (17 mb)

05 Alnarps almlund (16 mb)

06 Pinetet (17 mb)

07 Lignossortimentet (19 mb)

08 Lantbruksmuseet (18 mb)

1-8 Alla avsnitten i en fil (zip, 139 mb)

Ljudguiden är producerad av Fredrik Emmerfors från Ljudambassaden och medverkande är Pär Gustafsson, professor emeritus i landskapsarkitektur, Göran Kritz, tidigare lektor i markvetenskap och museiföreståndare samt Leif Andersson, trädgårdstekniker, samtliga vid SLU Alnarp samt Alnarpsparkens vänner.

Fakta:

Följ händelser i parken på Instagram: SLU Alnarpsparken.


- Appen Alnarpsparken innehåller en karta över parken där en markör visar var du befinner dig och på 16 olika platser får du en berättelse om något med anknytning till platsen. Det går att välja olika språk eller en mer barninriktad guidning och du kan ladda ner Alnarpsparkens vänners parkkarta och Alnarpsmuseernas broschyr. Appen finns där du hämtar appar till din telefon, t.ex. App Store eller Google Play.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Under rådande omständigheter erbjuder vi ej guidade visningar av Alnarpsparken

Vi hoppas att kunna öppna upp denna verksamhet igen under våren 2021.

------

Bokning av guidningar, eventuellt fr o m våren 2021

Kontakta Alexandra Nikolic 040-415077, alexandra.nikolic@slu.se.
Pris guidningar:
Vardagar 1 800 kr inkl moms per guide
Helgdagar 3 600 kr inkl moms per guide