Alnarps rehabiliteringsträdgård 2002-2019

Senast ändrad: 30 augusti 2023

Alnarps rehabiliteringsträdgård fungerade som ett living lab där miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgårdsvetenskap kombinerades med medicin, fysioterapi, arbetsterapi och psykoterapi. Arbetet genomfördes i samverkan med andra universitet, region Skåne m.fl.

En framgångsrik forskningsträdgård

I fleråriga studier har forskare studerat ett flertal olika målgrupper i Alnarps rehabiliteringsträdgård. Till exempel målgrupper med stressrelaterad ohälsa men även målgrupper med strokepatienter och personer med demens. En annan målgrupp utgjordes av nyanlända med stressproblematik, här handlade studien om arbetslivsintriktad rehabilitering.

Trädgården finns kvar, men användningen har förändrats och trädgården utnyttjas nu på flera olika sätt inom SLU:s verksamhet.

Alnarpsmetoden utbredd

Resultaten från forskningen vid Alnarps rehabiliteringsträdgård används i både offentlig och privat verksamhet, bland annat har flera landsting byggt upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild. Region Skåne utgör ett annat exempel där Alnarpsmetoden används i praktiken, genom upphandling av naturbaserad rehabilitering av ett antal landsbygdsföretag.

Engagerade forskare

Ett stort antal forskare, från SLU men även från andra universitet, har genom åren använt Alnarps rehabiliteringsträdgård i sitt arbete. Flera doktorander har arbetat mer eller mindre direkt i eller med Alnarps Rehabiliteringsträdgård. De har handletts av trädgårdens initiativtagare, professor Patrik Grahn. Några exempel:

Carina Tenngart Ivarsson (2011)

Anna Adevi (2012)

Anna María Pálsdóttir (2014)

 

Faktablad om Alnarps rehabiliteringsträdgård