Vad menar vi med hållbara livsmedelssystem?

Senast ändrad: 08 maj 2023

Världens livsmedelssystem är en komplex väv av alla element – som miljö, människor, insatsvaror, processer, infrastruktur, institutioner med mera – och aktiviteter som berör produktion, bearbetning, distribution, handel, beredning och konsumtion av mat, samt resultatet av dessa aktiviteter, inklusive miljömässiga och socioekonomiska effekter. Systemet innehåller aktörer av olika storlek och typ, till exempel primärproducenter, tillverkare, återförsäljare, konsumenter, myndigheter med flera. 

Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av ekologiska, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska sammanhang. Livsmedelssystemet kopplar också till andra ”system” som till exempel klimatsystem, ekosystem, transportsystem, energisystem med flera.

Delarna i systemet påverkas av, och påverkar, varandra. Starka drivkrafter för förändringar i systemet är befolkningstillväxt, migration, urbanisering och ändrade konsumtionsvanor.

Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör tryggad livsmedelsförsörjning och god nutrition för alla, utan att kompromissa med de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för kommande generationer. 

Fakta:

Källa:

HLPE. 2014. Food losses and waste in the context of sustainable food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Rome. http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf

Relaterade sidor: