PREPSOIL efterlyser Jordhälsopedagogik

Senast ändrad: 25 mars 2024

PREPSOIL efterlyser goda exempel på jordpedagogik för att öka intresset för livskraftiga jordar bland barn och ungdomar. Vi söker pedagogiska, roliga och kreativa exempel på hur man kan lära barn och unga om jord! Kan vara praktiskt, teoretiskt eller konstnärligt. Skicka in en kort beskrivning och några bilder (max 1 A4), så är du med i tävlingen.

Friska jordar är basen för vår livsmedelsproduktion och därmed mänskligt liv, så vi behöver ta hand om våra jordar. EU-kommissionen har förstått vikten av friska jordar och ett av fem Missions från EU-kommissionen fokuserar på jordhälsa, Soil Deal for Europe.

PREPSOIL är ett projekt med finansiering från Horizon Europe och en del i projektet handlar om att hitta och sprida bra exempel på jordpedagogik i Italien, Norge, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige.

Aktiviteten kan utföras av lärare/organisationer/kommuner eller annan aktör, som inte tar betalt av deltagarna. Verksamheten ska ha unga eller barn som målgrupp, 6 – 20 år. En aktivitet som vi efterlyser ska ha jord eller mark som tema och kan vara någon form av:

  • Konstnärligt arbete
  • Praktiskt arbete
  • Teoretiskt arbete
  • Eller en kombination av dessa

Vi söker inte böcker, filmer, spel eller liknande, utan aktiviteter som utförs av lärare eller en annan aktör. Däremot kan en bok, en film eller ett spel förstås vara en del av en sådan aktivitet.

Vi vill veta hur du undervisar om och arbetar med barn och ungdomar på detta tema! Har du utvecklat någon form av aktivitet som du kan tänka dig att dela med dig av och inspirera andra?

Skicka in en kort beskrivning. Beskriv vad du gör i text och gärna med bilder på max en A4! Använd dock inte bilder där personerna går att identifiera, för då kan vi inte publicera dem.

Vinnaren och två andra kommer att utses, belönas och uppmärksammas som goda exempel på jordpedagogik under våren 2023 och på World Soil Day den 5 december samma år. Skicka in ditt goda exempel senast den 25:e januari till oss på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Vi vill också ha information om

  • Ditt namn
  • Skola
  • Adress
  • Epost
  • Elevernas ålder
  • Ungefär hur många elever som får jobba så här

Vi ser fram emot ditt bidrag senast den 25 januari 2023!  
Hör gärna av dig om du har frågor, funderingar eller vill ha kontakt av någon anledning.

Vänligen,

Christina Lundström och Jenny Höckert

christina.lundstrom@slu.se eller 070-7743088