Hoppa till huvudinnehåll

Viktiga resurser för forskare

Har du ett forskningsprojekt eller idé? Vi hjälper gärna till med att utveckla dina frågeställningar och kan föreslå lämpliga data från Riksskogstaxeringen.

Aktuell forskning

Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk

"Vi har analyserat förändringar i förekomst under de senaste 20 åren för ett stort antal örter, gräs och bärris som inventeras av Riksskogstaxeringen. De största förändringarna i floran har skett i södra Sverige. Arter som ökade hade en mer sydlig utbredning, var mer anpassade till hög kvävedeposition, var mindre hävdberoende samt mindre ljuskrävande än minskande arter.

Det var överraskande att effekterna av klimatförändringarna på floran är så tydliga trots de relativt små temperaturförändringar vi hittills sett. Dessutom var det intressant att trenden mot en flora som är mer anpassad till det nutida landskapet med mindre slåtter, skogsbete och tätare skogar fortfarande pågår trots att de största förändringarna i markanvändning kanske ligger ett halvt sekel bak i tiden.

Per-Ola Hedwall
Forskare, SLU

De långa tidserier med miljödata som nu börjar bli tillgängliga från Riksskogstaxeringen är ovärderliga för forskningen. När vi gjorde våra analyser har vi ofta skänkt en tacksam tanke till alla inventerare och andra medarbetare som genom tusentals arbetstimmar gör vår forskning möjlig"

Läs artikeln i Global change biology
Läs i FaktaSkog

Aktuell forskning

Dramatiskt minskning av renlav under de senaste 60 åren
"Jag har använt data från Riksskogstaxeringen för att studera förkomst av renlav sedan 1950 och framåt.
Datat visar en stor och ihållande minskning av lavrik skog - någonting som har inverkan på både rennäring och skogsskötsel. Kombinationen av data med hög kvalitet och möjligheten till experthjälp med analyserna har varit ovärderlig i min forskning"
Per Sandström
Forskare, SLU
Kombinationen av data med hög kvalitet och möjligheten till experthjälp med analyserna har varit ovärderlig i min forskning" Läs Pers avhandling här
Publicerad: 17 juni 2022 - Sidansvarig: Riksskogstaxeringen@slu.se
Loading…