Pilotstudie Breared, Halland

Senast ändrad: 20 april 2012

Häradskartan från Breared i Halland 1927 kombinerad med data från inventeringslinjer från första Riksskogstaxeringen. De röda punkterna representerar mittpunkter för enskilda 2 km segment. Under den första taxeringen var det 2,5 km mellan inventeringslinjerna i Hallands län.

Aktuella projekt

{PagePropertyPlugin}

Meny

{PagePropertyPlugin}

 


Kontaktinformation