Hur gjordes inventeringarna?

Senast ändrad: 29 mars 2012

Den första taxeringen 1923-1929

Den första Riksskogstaxeringen genomfördes som en linjetaxering på 10 meter breda bälten. Avståndet mellan taxeringslinjerna var mellan 1-20 km och varje linje delades in i 2 km långa beskrivningsenheter.

Länk till orginalblanketter

Länk till fältinstruktioner

Länk till film om inventeringKontaktinformation