Datavisualisering av långa tidsserier

Senast ändrad: 07 november 2019

Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du studera färdiga historier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

 

Länsvisa trender baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie ger konkret och handfast information om utvecklingen av skogen och skogsbruket under 1900-talet. Materialet omfattar grundläggande skogliga variabler i ett format anpassat för visualisering i gränssnittet Sverige eXplorer, men datasetet finns också tillgängligt som excel-filer.

Just nu finns arealer och volymer för perioden 1926-2008 (2011 i Excel) redovisade både som absoluta värden och som andelar. För perioden 1953-2008 (2011 i Excel) finns även uppgifter om virkesvolymer per hektar. Läs mer om förutsättningar, definitioner och jämförbarhet över tid.

Titta på datasetet med tillhörande historier i verktyget Sverige eXplorer.

Kör det fritt tillgängliga visualiseringsverktyget Sverige eXplorer med förinladdat data och historier som visar på de viktigaste förändringarna. Detta alternativ ger dig tillgång till flera olika analysverktyg och interaktiva funktioner. Den förinladdat data gäller perioden 1923-2008. Observera att applikationen kräver Flash för att kunna användas. Om det krånglar kan du själv ladda in datasetet i Sverige eXplorer via excel-filen nedan.

Läs instruktion  Klicka här

Gå till http://193.10.102.93:5000/fsdownload/PPqHZo3fk/Skogsdatalab_free klicka på "Data from the Swedish NFI" och därefter kan du ladda ner xml-filen "TimeSeries1926_2008". Filen zippas upp på egen dator.

Ladda hem excel-fil med länsvisa skattningar

Excel-fil som kan användas för inladdning i SCBs statistikatlas eller Sverige eXplorer eller för andra ändamål. Gäller perioden 1923-2011.

Ladda ner excel-fil (sve)

Ladda ner excel-fil (eng)

Hitta andra uppgifter och analyser baserat på Riksskogstaxeringen

Besök Riksskogstaxeringens statistikarkiv eller kontakta Riksskogstaxeringens redovisningsenhet som tar fram skräddarsydda analyser och datautplock på beställning.


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71