Urban Forum - praktik möter akademi

Senast ändrad: 28 mars 2019

De två forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures samlar sina styrkor under Hållbarhetsveckan i Lund 8–12 april. Tillsammans kommer vi att arrangera en mötesplats där praktiker och forskare kan presentera sina arbeten som tar sig an hållbara livsmiljöer.

Urban Forum är en plattform där praktiker, forskare och kritiker inom gestaltningsdisciplinerna och byggbranschen presenterar och diskuterar sina idéer för utvecklingen av hållbara livsmiljöer. Här behandlas projekt och idéer som är byggda eller ritade, spekulativa eller konkreta, samtida eller historiska, med syfte att skapa kunskapsöverföring mellan näringsliv, förvaltning och akademi inom hållbar stadsutveckling. 

Urban Forum består av en utställning som behandlas under dagarna, samt ett forum för att diskutera böckernas roll för kunskapsöverföring inom området. 

Klicka på ENGLISH högst upp i navigeringen på dennas sida för att läsa mer om Urban Forum på Hållbarhetsveckan i Lund 8-12 april (på engelska). 

Fakta:

Tid: 2019-04-08 - 2019-04-12 
Ort: Lund
Lokal: LUX, Helgonavägen 3
Arrangör: Urban Arena & SLU Urban Futures