6
maj

7
maj
Malmö Börshus, Malmö

Mistra Biotech slutkonferens

evenemang | konferenser |

I maj 2020 sammanfattar vi åtta års forskning om användning av bioteknik i växtförädling och djuravel på en konferens i Malmö, boka in 6-7 maj redan nu!

Mistra Biotech startade 2012 och involverar cirka 60 forskare; naturvetare, etiker och samhällsvetare. De flesta är anställda på SLU medan andra arbetar på andra lärosäten, till exempel KTH och Lunds universitet.

Mistra Biotech finansieras främst av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och SLU. Lantmännen, Graminor och Lyckeby Starch AB bidrar med ytterligare stöd till specifika delprojekt.

Mer information om program och anmälan kommer!

Sidansvarig: anna.lehrman@slu.se