Kemiska hälsorisker i vatten – en effektbaserad studie för att upptäcka cocktaileffekter och okända miljögifter

Senast ändrad: 01 april 2022
Forskare

Tiotusentals kemiska ämnen har spridits i miljön. Vissa av dessa kan utgöra ett hot mot människors hälsa eller ifall vi exponeras för dem, exempelvis via dricksvatten. I detta projekt kombinerar vi effektbaserad toxikologisk testning med avancerad kemisk analys och fraktionering.

Syftet är att undersöka förekomsten av hälsoskadlig ämnen i dricksvatten och råvatten som används för dricksvattenproduktion, studera ifall blandningseffekter uppstår när flera kemiska ämnen samverkar samt försöka identifiera nya, hittills okända, miljögifter med hälsoskadliga egenskaper.

Mycket av vår kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen baseras på forskning där ämnen studerats ett och ett. Men det är inte så den verkliga exponeringen ser ut, där både människor och miljö exponeras för mycket komplexa blandningar av många olika ämnen. Vi har också mycket begränsad kunskap om vilka ämnen i miljön som utgör störst fara för människors hälsa och miljön i stort. Många forskningsstudier visar att upp till 99% av de toxiska effekter som kan observeras i komplexa miljöblandningar (till exempel vattenprover från miljön) kommer från okända ämnen eller cocktaileffekter, som kan uppstå då flera ämnen samverkar.
 
I detta projekt använder vi effektbaserade metoder, baserade på odlade däggdjursceller som modifierats så att de reagerar på exponering för olika typer av hälso- och miljöfarliga ämnen. Den stora styrkan med dessa effektbaserade metoder är att de integrerar effekter av såväl kända som okända kemiska ämnen liksom potentiella cocktaileffekter som kan uppstå då flera kemiska ämnen samverkar.
 
Dessa metoder använder vi för att undersöka om det finns sådana oönskade ämnen dels i dricksvatten och dels i råvatten som används för dricksvattenproduktion. De effektbaserade metoderna används i kombination med avancerad kemisk analys och fraktionering, för att studera eventuella cocktaileffekter som kan uppstå då flera kemiska ämnen samverkar samt för att identifiera nya, hittills okända, hälsoskadliga miljöföroreningar.