Samverkan och nätverk

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Sidan är under konstruktion!!

Ett exempel på samverkan inom företagsledning är det projekt som bedrivs med ett universitet i Sydkorea. Läs här om ett spännande samarbete i väntan på uppdatering av sidan.


Kontaktinformation