Hoppa till huvudinnehåll

Hund

Här hittar du information om pågående och avslutade forskningsprojekt på hund. Projekten listas i alfabetisk ordning.

Pågående projekt

 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Beteende och symptom hos hundar med epilepsi efter ett krampanfall

  Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska diagnoserna hos våra hundar. Ett krampanfall kan vara en väldigt stressig situation, både för hundarna och deras ägare, och vissa hundar behöver tid för att återställa sig till sitt “normala jag” efter ett anfall. Denna tid för återhämtning brukar kallas för den “postiktala fasen”. Trots att den postiktala fasen är ett välkänt fenomen inom veterinärmedicin, finns det idag få rapporter som i detalj beskriver vilka beteenden och symptom en hund kan uppvisa.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Kan råg i fodret bidra till friskare hundar?

  Närbild på en jack russel hund med gult halsband. Foto. Syftet med projektet är att bygga upp kunskap om hur fodermedel med olika sammansättning, avseende kolhydrater och fibrer, påverkar metabolism och mättnadsreglering hos hundar. Dessutom undersöks hundarnas förmåga att tillgodogöra sig fodret samt dess inverkan på tarmfunktion.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Mitt liv med hund

  I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just du och din hund vill vara med!
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Sociala tjänstehundars stöd till elever med problematisk skolfrånvaro

  Foto: Hund med "haklapp" märkt läshund. Sociala tjänstehundar kan ge stöd till elever som av olika anledningar inte vill gå till skolan regelbundet. Flera skolor tar idag hjälp av hundteam för att stötta dessa elever till ökad motivation för skolan. Det saknas dock svensk forskning inom området, där man utvärderar hundteamens framgång mot mer traditionella insatser på skolan. Detta projekt vill utvärdera om insatser med en utbildad skolhund tillsammans med sin hundförare kan öka motivation, skolnärvaro, ökad måluppfyllelse i skolämnen och upplevt mående hos elever med hög skolfrånvaro.

Avslutade projekt

 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Beteende hos hundar i kontorsmiljö

  Foto: En kvinna arbetar vid sin dator och en hund ligger på golvet bredvid. Att bestämma var hunden ska vara när man går till jobbet är ett problem för många hundägare. En möjlig lösning är att ta med hunden till jobbet, till exempel ett kontor.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Indikatorer för positiva känslotillstånd hos hund

  Foto: Kvinna som matar hund som står i någon form av Inom humanpsykologin används kroppsspråk och ansiktsuttryck ofta för att bedöma känslotillstånd hos individer som inte kan uttrycka sig verbalt (som till exempel små barn). Liknande analyser av djurs kroppsspråk skulle kunna vara till hjälp vid bedömning av deras subjektiva känslotillstånd.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  När helheten går förlorad: hur kognitiva processer påverkar känslorna hos djur

  Foto på Else Verbeek, SLU. Djur lider när de är i ett negativt känslomässigt tillstånd. Emellertid är det svårt att mäta känslor hos djur på grund av att den subjektiva dimensionen av den känslomässiga erfarenheten är otillgänglig.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Tjänstehundars välfärd under transport i olika burstorlekar

  Foto: Schäfer sitter i bakkluckan på en bil och tittar ut. Tjänstehundar, som till exempel polishundar, tillbringar en stor del av sin tid i bilen. I egenskap av oberoende expertis fick SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, i uppdrag av Polisen och Tullverket att genomföra en vetenskaplig studie om hur tjänstehundar bäst bör transporteras i tjänstebilar, och hur transportburarna bör vara utformade för att tillgodose hundarnas fysiska och psykiska hälsa i samband med transporter.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Zoonoser som kan ha betydelse för hundunderstödda interventioner

  En hund som ligger på en gräsmatta, foto. Djur har positiv inverkan på människor, både som sällskapsdjur och i olika former av vård, exempelvis hundunderstödd terapi. Eftersom sjukdomar kan spridas från djur till människor, och från människor till djur, behövs mer kunskap om hur stor risken för smittspridning är.
Publicerad: 18 december 2023 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se
Loading…