Forskningsprojekt vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 23 november 2017

Forskningen inom LAPF präglas av mång- och tvärvetenskapliga ansatser med medarbetare representerande från samhällsvetenskap, humaniora, designvetenskap och naturvetenskap.

Vi bedriver internationellt konkurrenskraftig landskapsforskning i nära relationer med praktik och samhälle. Forskning bedrivs inom alla typer av landskap och särskilt med inriktning på mångfunktionella och dynamiska landskap och dess betydelse och användning för människan.

Pågående forskningsprojekt:

Forskningsprojekt inom Design av urbana landskap (på engelska)

Tysta områden i Sverige

Landskapet som gick upp i rök

Barnvänliga stadslandskap: betydelsen av gröna miljöer och deras förvaltning


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se