Forskning vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 13 december 2018

Forskarna vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning ingår i internationella nätverk och arbetar med frågeställningar knutna till planering, gestaltning och förvaltning av alla typer av landskap och skalor som är exponerade för globala utmaningar såsom urbanisering, klimatförändring samt ekonomiska och demografiska turbulenser.


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se