Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan och omvärldsspaning

Forskning och undervisning på SLU har länge kretsat kring planering, utformning och förvaltning av utemiljöer för barn och unga. Viktiga hörnstenar är också kunskap om livskvalitet och sociala förhållanden för barn och unga i urbana och suburbana byggda miljöer. Vilka är barnets förutsättningar för lek och utveckling?  Hur går det med rörelsefriheten i den täta staden? Hur kan vi hantera vegetationen så att den tål barnens spring? Och vad är det som gör en bra skolgård bra? Utvecklingen i Sverige följer en global utveckling med ökad urbanisering, ökande ohälsotal bland barn och unga, klimathot och strävan efter ett hållbart samhälle. 

På SLU har vi nu samlat våra forskare och lärare i nätverket Barn och landskap, för att möta omvärldens behov av kunskap och vägledning i att förbättra de miljöer där barn och unga växer upp och på så sätt ge dem bästa förutsättningar. Främja Quailty of Childhood helt enkelt. Detta är portalen till oss som engagerar oss i BOL.

Medlemmar:
Linnea Fridell
Märit Jansson
Lena Jungmark
Åsa Klintborg Ahlklo
Maria Kylin
Anna Litsmark
Fredrika Mårtensson
Kerstin Nordin
Maria Nordström
Titti Olsson
Susan Paget
Anna Robling
Mark Wales
Petter Åkerblom

Publicerad: 03 juni 2016 - Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se
Loading…