Hoppa till huvudinnehåll

Vad är NärKomm?

Samverkan med forskningen är en het fråga för landets kommuner. Inför alla de utmaningar som kommunerna står inför är samverkan en möjlighet att stärka och utveckla den egna kompetensen och hitta nya eller bättre vägar att lösa utmaningarna.

I det treåriga forskningsprojektet När kommunerna sätter forskningsagendan (NärKomm) utvecklas och studeras hur samverkan praktiskt kan gå till för att ge så god nytta som möjligt för den kommunala verksamheten. Huvudfokus är på kommundoktorander som metod. I NärKomm finns fyra kommundoktorander som alla arbetar med frågor som härrör från den egna kommunens centrala utmaningar.

I projektet får kommunerna tillgång till forskningskompetens från SLU Alnarp, Malmö universitet och Lunds universitet som erbjuder forskningsmiljö och huvudhandledare till doktoranderna men som också forskar på nytta och effekter av samverkan. Projektet finansieras gemensamt av forskningsrådet Formas och de deltagande kommunerna.

I ett sidoprojekt, som finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, provas en rad andra mer eller mindre välkända metoder för samverkan mellan kommunerna och forskningen. De ska understödja spridningen i kommunerna av den kunskap och kompetens som utvecklas inom de utamningar som är i fokus för samverkan i projektet.

Projektet genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

Klicka här för att se en film om projektet.

Det är vi som är NärKomm!

I projektet samverkar tre universitet och högskolor och sju kommunala organisationer. Klicka här för att lära känna NärKomms deltagare och deras forskningsutmaningar!

Forskning i två nivåer

I NärKomm bedrivs det både forskning om kommunala utmaningar, till exempel kommungränsens betydelse för stadsutvecklingen, och forskning om samverkansmetoder för lärande. Klicka här för att läsa mer om projektet!

Publicerad: 04 maj 2018 - Sidansvarig: natalie.coquand@slu.se
Loading…