Projektets faser

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Sedan början av 2016 är alla kommundoktoranderna antagna till forskarutbildningen. NärKomm avslutas redan vid årsskiftet 2018-2019 och doktoranderna beräknas vara klar med sin licentiatexamina ett år senare.

FAS I (hösten 2015 – hösten 2016)

 • Kommundoktoranderna antas och påbörjar forskarstudierna, specificerar sina frågor och upplägg.
 • Forskargruppen definierar och kartlägger utgångsläget i de kommunala organisationerna genom intervjuer.
 • Forskarna och kommunerna gör en plan för vilka andra modeller för samverkan som ska provas och hur.
 • Forskargruppen planerar det fortsatta upplägget.

FAS II (hösten 2016 – våren 2018)

 • Doktoranderna driver sina forskningsprojekt och producerar varsin första vetenskaplig artikel.
 • De övriga modeller som ska provas, exempelvis forskningscirklar, genomförs i kommunerna.
 • Forskarna följer och utvecklar samverkansmetoderna.
 • Gemensamma workshops halvårsvis.

FAS III (våren 2018 – december 2018)

 • Forskargruppen utvärderar och kartlägger genom intervjuer effekterna av samverkan i kommunerna.
 • Workshop under våren för diskussioner om preliminära resultat.
 • Projektresultaten redovisas genom en slutkonferens samt vetenskapliga och populärvetenskaplinga artiklar.

Kontaktinformation

Bengt Persson, projektledare
bengt.persson@slu.se, 070-8117303

Natalie Coquand, projektkoordinator                                                                                                                                                                                  natalie.coquand@slu.se, 073-0820407