Forskare och forskning

Senast ändrad: 31 augusti 2017

I NärKomm deltar kommundoktorander, akademiska handledare, kommunhandledare och lärandeforskare från sju kommunala organisationer och tre universitet och högskolor. Kommundoktoranderna baserar sina avhandlingsprojekt på utmaningar från den egna kommunen. Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om doktoranderna och deras utmaningar och om forskningen på nivå två -- projektets lärandeforskning.

Staffanstorp

Thomas Lexén, Ingrid Sarlöv-Helin & Pontus Borgstrand
Utmaning: Kommungränsens betydelse för hållbar stadsutveckling

Staffanstorps stadsarkitekt Thomas Lexén är antagen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp där han handleds av Ingrid Sarlöv-Herlin och Mattias Qviström. Thomas tar sig an frågan om kommungränsernas påverkan på den fysiska planeringen med avseende på markanvändning och beslutsprocesser. Kommunhandledare är samhällsbyggnadschefen Pontus Borgstrand.

Östra Göinge, Hässleholm och Kristianstad

Utmaning: samhällsplanering, integration och kvarboende

Sandra Lenartsson är integrationssamordnare i Östra Göinge, men kommer att ägna sig åt en strategisk utmaning som delas av Hässleholm och Kristianstad. Under handledning av Per-Markku Ristilammi (MAH) kommer hon att forska på integration, samhällsplanering och kvarboende. Kommunhandledare är Tommy Johansson (Östra Göinge), Gertrud Richter (Hässleholm) och Ann-Marie Lindberg (Kristianstad).

Malmö miljöförvaltning

Utmaning: Kvalitativa indikatorer för hållbar stadsutveckling

Roland Zinkernagel arbetar på miljöförvaltningen i Malmö. Hans projekt syftar till att ta fram kunskap om kvalitativa indikatorer för utvärdering av insatser för en mer hållbar utveckling och att ta reda på vilken roll utformningen av dessa indikatorer får på resultatet. Roland handleds av Lena Neij, Lunds universitet. Biträdande handledare är James Evans och kommunhandledare är Per-Arne Nilsson, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Malmö stadsbyggnadskontor

Utmaning: praktiska och juridiska pespektiv på samnyttjande av mark och utrymmen

Per Larsson, lantmätare på stadsbyggnadskontoret, avser utforska förutsättningar och potential för att genom ökat samnyttjande förbättra effektiviteten i markanvändandet. Ett huvudsyfte är att möjliggöra förtätning av våra städer, men också att utöka och bredda skaran aktörer för att därigenom öka delaktigheten i stadens utveckling. Handledare vid Malmö högskola är Katarina Nylund och biträdande handledare Peter Parker. Kommunhandledare vid stadsbyggnadskontoret är Tyke Tykesson.

Lomma

Utmaning:  miljövärdesbedömning och miljökompensation

Lomma kommun ingår som part i projektet, men har ingen kommundoktorand knuten till sig. Istället kommer fokus att ligga på andra metoder för samverkan. Den strategiska utmaningen handlar om hur ekosystemtjänster kan bedömas och kompenseras i kommunen i samband med exploatering.

Lärande- och organisationsforskning - nivå två

 

Projektets forskargrupp för nivå två. Från vänster: Bengt Persson (SLU), Natalie Coquand (SLU), Kes McCormick (Lunds universitet) & Magnus Johansson (Malmö högskola).

Forskningen på projektets andra nivå bygger på teorier om organisatoriskt lärande och yrkesverksammas professionella lärande och kompetensutveckling.

Inledningsvis kommer forskarna att kartlägga det ”landskap” av kollegor som finns i respektive kommun och som är berörda av de strategiska utmaningarna. Nyckelpersonerna i detta landskap kommer att intervjuas för att utgångsläget i kommunerna ska kunna beskrivas och för att ytterligare samverkansaktiviteter ska kunna planeras. Forskargruppen kommer därefter att följa doktoranderna och deras omgivning i de kommunala organisationerna och utvärdera de olika samverkansmodellerna och deras effekter.


Kontaktinformation

Bengt Persson, projektledare
bengt.persson@slu.se, 070-8117303

Natalie Coquand, projektkoordinator                                                                                                                                                                                  natalie.coquand@slu.se, 073-0820407