Stadsbruk - kommersiell odling i staden

Senast ändrad: 28 september 2016

Det Vinnovastödda projektet Stadsbruk startade i maj 2014 och avslutades i augusti 2016. Projektet har bestått av 13 parter och med en total budget, inklusive parternas finansiering, på cirka 20 miljoner.

Parken_1.PDFHuvudparterna i projektet har utgjort en triple helix-konstellation där SLU varit universitetspart och koordinerat/lett, Xenofilia näringslivsaktör med målsättning att driva Stadsbruk efter projektets slut, Miljöförvaltningen Malmö Stad har varit den offentliga part som samordnat Malmö Stads önskemål och intresse i projektet. Även Gatukontoret, Fastighetskontoret och Stadsområde Öster har deltagit från Malmö Stads sida, samt Göteborgs stad, Växjö kommun, Kristianstad kommun, Livsmedelsakademin, Hushållningssällskapet och Judiska församlingens förskola.

Projektets övergripande mål har varit att ta fram modeller för att skapa jobb och höja livskvaliteten genom odling i städer och göra dessa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Genom att odla ekologiskt i mellanskalan mellan lantbruk och stadsodling har man velat skapa både ekonomiska och sociala effekter i och kring staden i form av arbetstillfällen och försörjning, förhöjd livskvalitet i staden, gröna mötesplatser och bidrag till integration.

Nedan kan ni ta del av det material som producerats i projektet:


Kontaktinformation

Kristina Santén, enhetschef
Enheten för samverkan och utveckling
kristina.santen@slu.se, 0730-20 90 88