Formlära 2 – Att skapa en plats

Senast ändrad: 24 mars 2017

Under kursen för Formlära 2 fokuserade 52 alnarpsstudenter på den skånska kommunen Burlöv. Även om Burlöv till ytan den är den näst minsta kommunen i Sverige, rymmer den mångbottnade sammanhang och är en viktig länk i en expanderande Öresundsregion. Burlövs kommun har idag 17 578 invånare, men fram till år 2030 beräknas invånarantalet öka med flera tusen. Kommunen erbjuder ett studieområde där allt från landskapets utformning till sociala förutsättningar kan inbegripas.

Åtta grupper tilldelades var sitt segment av Burlöv. Med hjälp av konstnärliga metoder, utforskade de olika lagren av kultur, historia, samtid och framtid i kommunen. Projektet utgör ett samarbete mellan planeringskursen projektkurs 2 –Boplatsen och Formlära 2, där formlära utgör den första fasen i ett terminslångt arbete.

Kursen innehöll inspirationsföreläsningar, textworkshops, litteraturseminarier, fotografiövningar och rumsgestaltningsworkshops. Sociala och samhällsmässiga aspekter har också varit en viktig del av kursen.

Studenterna har under kursens gång uppmanats till att uppfinna egna analysmetoder. Både ordinarie lärare i formlära, inbjudna konstnärer och författare, har varit i kontinuerlig dialog med studenterna. 

En offentlig utställning av ett urval av studentprojekten höll öppet under en kväll, den 21 februari 2017 . Utställningen lockade hundratals besökare och bevakades av tidningen Sydsvenskan.


Dokumentation SiteSeeing 2017 (PDF)


Kontaktinformation

Peter Dacke, Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 

peter.dacke@slu.se, 040-41 54 41