Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker – åtgärder och deras effekter på miljö och ekonomi

Senast ändrad: 22 mars 2017

Här finns material från projektets slutseminarium!

 

 

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att analysera vad ett minskat svinn av färskvaror betyder för en livsmedelsbutiks ekonomi och miljöpåverkan.

Genom att analysera svinndata från ett antal Willy:s butiker kommer vi att kunna kartlägga hur mycket svinn som uppkommer på varje avdelning, hur svinnet varierar över tiden och hur det relaterar till försäljningen. Inom avdelningarna kommer vi att ta fram uppgifter om vilka livsmedel som slängs mest, vilka som står för det största ekonomiska svinnet och vilka som bidrar mest till klimatpåverkan. Även kampanjer kommer att studeras, och hur de påverkar försäljningen och svinnet, både för den kampanjade produkten och för resten av avdelningen. Vi kommer också att följa införandet av ett autoordersystem, för att se vilka parameterinställningar som har betydelse för att komma ner i svinn. De butiker som inför åtgärder kommer att få dessa utvärderade. I projektet ingår även analyser av kunders och personals attityder och erfarenheter kring kvalitet och matsvinn samt hur de upplever olika åtgärder för att minska den mängd mat som kastas.

 

Foto: Anna Åhnberg


Kontaktinformation
Sidansvarig: ingrid.strid@slu.se