Sveriges lantbruksuniversitet

Matsvinn

Matsvinn kallar vi livsmedel som slängs, trots att de hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda.

left-overs.jpg

”Fixar vi maten fixar vi planeten”

FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, uppskattar att ca 1/3 av all mat som produceras för mänsklig konsumtion kastas. Att radikalt minska på matsvinn och förluster i livsmedelskedjan är en av de tre viktigaste åtgärderna vi kan göra inom livsmedelssystemet för att klara mänskligheten inom ramen för planetens gränser. Som SLU-alumnen Johan Rockström säger i sin nya kokbok Eat Good: recept som förändrar världen: ”Fixar vi maten fixar vi planeten”.

Vad menar vi med matsvinn?

I konsumentledet kan det röra sig om överbliven mat som inte tas till vara och i butiksledet om varor med kort datum. Det finns även förluster inom primärproduktionen, till exempel djur som dör under uppfödningen.

Maten gör förhållandevis lite nytta som bränsle eller biogasråvara. Därför är det bäst att se till att svinnet inte uppstår, genom att inte överbeställa, varken i handelsledet eller konsumentledet, och genom att livsmedelsindustrin testar att få ut produkter av alla sidoströmmar.