Några av SLU:s kompetenser på matsvinn

Senast ändrad: 08 maj 2023

Undrar du mer om matsvinn? Här hittar du några av SLU:s kompetenser inom matsvinn.

Evgheni Ermolaev

Forskare på institutionen för energi och teknik
Omvandlingssystem med fluglarver för att extrahera foder näringsämnen från matavfall
E-post
CV-sida

Mattias Eriksson

Forskare på institutionen för energi och teknik; lantbrukets teknik och system 
Matsvinn i butiker och storkök
E-post
CV-sida

Ingrid Strid

Forskare på institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system 
Hållbara livsmedelsystem och matsvinn från ett systemperspektiv
E-post
CV-sida

Kostas Karantininis

Professor på institutionen för arbetsvetenskap; ekonomi och miljöpsykologi
Att förstå konsumentbeteende för att uppmuntra till minskning av matavfall
E-post  
CV-sida 

Cecilia Lalander

Forskare på institutionen för energi och teknik; kretsloppsteknik
Tekniker för säker återföring av växtnäring samt olika organiska avfallsfraktioner, främst med mat-, och toalettavfall. Även fluglarvskompostering, där organiskt avfall omvandlas till djurfoder (fluglarver/maskar) och organiskt gödningsmedel (behandlingsrester).
E-post
CV-sida

Christopher Malefors

Doktorand på institutionen för energi och teknik; lantbrukets teknik och system. Forskar på svinn i skolor och storkök. 
E-post

Marie Olsson

Professor på institutionen för växtförädling
E-post
Forskar inom bland annat ett nordiskt projekt för att minska matavfall, flera projekt för att kvantifiera matavfallet i primärproduktionen (lök, äpple, morot) samt matsvinn och sidoströmmar av broccoli i primärproduktionen.

Emilia Berndtsson

Doktorand på institutionen för växtförädling
E-post

Håkan Asp

Universitetslektor på institutionen för biosystem och teknologi 
Forskning kring livsmedelssäkerhetsperspektiv och användandet av organiska restprodukter som växtnäring och substrat i hortikulturella odlingssystem (t ex växthus)
E-post
CV-sida

Sara Spendrup

Universitetsadjunkt på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 
Konsumentbeteende och hållbar konsumtion
E-post

Ivar Vågsholm

Professor på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Hur vi undviker att cirkulära livsmedelssystem förstärker patogener 
E-post  
CV-sida 

Sofia Boqvist 

Samverkanslektor i livsmedelssäkerhet på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
Mikrobiologiska risker med kretslopp - hur förhindrar man att sjukdomsframkallande mikroorganismer cirkuleras i slutna återvinningssystem? Hur kan organiskt avfall omvandlas till djurfoder utan att riskera foder- och livsmedelssäkerhet?
E-post   
CV-sida 

Niina Sundin

Doktorand vid institutionen för energi och teknik. Forskar på redistribution, donationer och metaboliskt matsvinn.
E-post

Louise Bartek 

Doktorand vid institutionen för energi och teknik. Livscykelanalyser inom hållbar resursanvändning, med särskilt fokus inom matsvinn och valorisering av sidoflöden från livsmedelsindustrin. 

E-post
CV-sida

Horacio Gonda

Forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård
Foder och matning, med särskild inriktning på kväve- och energimetabolism hos idisslande djur. Horacios forskning handlar om effektivitet av utnyttjande av näringsämnen och miljöpåverkan av djurproduktion hos djurfoder. Att minska och utnyttja förlusterna och avfallet bättre från idisslare är viktigt för att stärka livsmedelssystemets hållbarhet.
E-post 
CV-sida

Aleksandar Vidakovic

Forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård; Akvakultur
Att integrera mat och foder genom avfallsbehandling
E-post   
CV-sida