Stöd forskning om hund och katt

Senast ändrad: 25 april 2024
H.K.H. Kronprinsessan Victoria med en hund

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet som beskyddas av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Fonden har sedan 2008 årligen delat ut medel till forskning om bland annat diabetes och vingelsjuka hos katt, och livmoderinflammation och plötslig hjärtdöd hos hund.

Dagens veterinärmedicin erbjuder djursjukvård som är både kvalificerad och effektiv. Behandling och eftervård kan rädda många sjuka djur tillbaka till ett bra liv.

För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter, behövs mer forskning. Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan alla som vill och har möjlighet stödja forskningen – ditt bidrag kan betyda mycket för våra husdjur!

Bankgiro: 5200-5907
Swish: Donera enkelt via Swish på numret 123 562 53 63 eller öppna Swishappen och scanna QR-koden.

En QR-kod för donationer til Sällskapsdjurens forskningsfond.

Bor du utanför Sverige kan du betala in direkt till fondens bankkonto. Vänligen ange följande:

IBAN
SE84 1200 0000 0128 1012 0897
BIC/Swift
DABASESX

Danske Bank
Norrmalmstorg 1
111 46 Stockholm

Ge en minnesgåva

I samband med att någon går bort kan du hedra dennes minne genom en gåva till forskning. Vi skickar ett minnesblad med din hälsning dit du önskar, här hittar du mer information.

Tilldelade Stipendier 2023

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 19 juni 2023 att dela ut följande stipendier:

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade även vid sitt möte att att, under förutsättning av erforderligt beslut av rektor, finansiera en anställning av Sara Mangsbo som gästprofessor i komparativ medicin under två år med 400 000 kronor per år med fokus på cancerforskning. Medelen kommer delas ut från Skriftställare Birgitta Carlssons fond. Mer om Sara Mangsbos forskning vid SLU i en nyhet på slu.se.

Tilldelade stipendier 2022

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 27 juni att dela ut följande stipendier: 

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 26 september att dela ut medel till följande fem doktorandprojekt från Skriftställare Birgitta Carlssons fond:

 • “Effects of personality on pain sensitivity and expression in Collie dogs and their owners – a One Health project”. Huvudsökande är Eva Hydbring-Sandberg, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Medsökande är Eva Kosek, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

 • ”Comparative and functional characterization of serglycin in canine and human cancers”. Huvudsökande är Magnus Åbrink, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Medsökande är Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet.

 • ”One Vision – One Health: A PhD-project to fight visual impairment in dogs and humans”.
  Huvudsökande är Tomas Bergström, institutionen för husdjursgenetik. Medsökande är Björn Ekesten, institutionen för kliniska vetenskaper.

 • ”Viral encephalitides in dogs and humans – identification of causes and disease patterns in Swedish populations”. Huvudsökande är Cecilia Ley, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Medsökande är Sylwia Libard, Uppsala universitet.

 • ”Project FIDO: Improving canine health and welfare in tumors shared with humans – a One Health/One Medicine collaboration”. Huvudsökande är Henrik Rönnberg institutionen för kliniska vetenskaper. Medsökande är Jonas Nilsson, Göteborgs universitet.

Tilldelade stipendier 2021

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 23 juni 2021 att dela ut följande stipendier: 

Tilldelade stipendier 2020

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 15 juni 2020 att dela ut följande stipendier: 

Forskare som tilldelas medel ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2019

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 24 juni 2019 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2018

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2018 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2017

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2017 att dela ut följande stipendier:

 • Sofia Hanås tilldelas forskningsbidrag med 50 000 kr från Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Cirkulerande biomarkörer hos katter med hjärtsjukdom hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
 • Cecilia Ley tilldelas forskningsbidrag med 325 000 kr från Svenska forskningsfonden för katt/Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Mekanismer för ledskadors uppkomst hos katt - från helkroppsundersökning till molekylära förändringar
 • Anna Bergh tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Utvärdering av den smärtlindrande effekten av Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) på hund med artros
 • Bodil Ström Holst tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Kan CPSE förutsäga prostatans tillväxthastighet?

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år. När det gäller forskningsbidrag från SFK ska den betalas ut under 3 år med en tredjedel vid varje tillfälle. En årlig underhandsrapport ska också lämnas in till SFF och godkännas före utbetalning av resterande medel.

Fakta:

SLU har ett nationellt ansvar för veterinärmedicinsk utbildning och forskning.
Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utbildas bland annat veterinärer, husdjursagronomer, hippologer och djursjukvårdare.


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33 

Rauni Niskanen, dekan
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 07
E-post: rauni.niskanen@slu.se