Hoppa till huvudinnehåll

Senaste statistiken

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skogarnas tillstånd och förändring.

All mark

Statistik om hela landarealen    

All mark

Skogsmark

Skogsmarksareal, som även omfattar mark som inte får brukas

Skogsmark

Produktiv skogsmark

Mark som är lämplig för skogsproduktion

Produktiv skogsmark

Avverkning

Uppgifter över avverkad areal och volym

Avverkning
Publicerad: 29 juni 2022 - Sidansvarig: riksskogstaxeringen@slu.se
Loading…