Sveriges lantbruksuniversitet

Natur och miljö

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Vill du vara med och utveckla och förvalta miljö- och naturresurser i Sverige? Är du intresserad av att vara med och forma vår framtida skog och miljö såväl nationellt som internationellt genom att vara expert på skogliga frågor? 

biologiochmijo1.png

Biologi och miljövetenskap

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Med goda kunskaper i biologi och miljövetenskap kan du få ett arbete där du kan bidra till ett mer hållbart samhälle med kretslopp, natur och miljö i fokus.

civing-energisystem1.png

Civilingenjör - Energisystem

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå.

civing-miljovattentek1.png

Civilingenjör - Miljö- och vattenteknik

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet och ger dig kunskap att utveckla och använda nya tekniker för att minska belastningen på miljön.

hortonom1.png

Horticultural Science - masterprogram

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Som hortonom är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. Utbildningen är inriktad på trädgårdsväxter och trädgårdsprodukter.

jagmastare1.png

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

skogsmastare_600x600.png

Management of Fish and Wildlife Populations - Master's programme

Do you want to contribute to the sustainable management of the world’s fish and wildlife resources? The programme will prepare you for a career in the many governmental and non-governmental organizations involved!

jagmastare1.png

Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's programme

This programme is designed for students who want to specialise in interactions between people and outdoor environments, with emphasis on effects on health and well-being. Such competence is applicable in planning, design and evaluation of everyday environments, health-care institutions etc.

skogsmastare_600x600.png

Soil and Water Management - Master's programme

Soil and water management is of major concern at all levels of society from local authorities to international organisations. This Master’s degree will prepare you to work as a soil/water expert at public authorities at various levels, within consultancy or to continue a career within research.

biologiochmijo1.png

EnvEuro - Master's programme

How can a European perspective contribute to better understanding and management of our environment?

civing-miljovattentek1.png

Environmental Communication and Management - Master's programme

Communication plays an important role in the facilitation of sustainable management of natural resources and environmental issues. In the ECM program we learn how to understand communication processes, to create communicative strategies for environmental changes, organize collective action and mediate in environmental conflicts in a constructive way.

Publicerad: 27 juni 2017 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se