Växtproteingruppen Alnarp

Senast ändrad: 10 oktober 2023

Växtproteingruppen Alnarp har fått tematiska utvecklingspengar i en satsning från LTV-fakulteten.

I satsningen ingår en bred forsknings- och utvecklingskompetens med forskare som täcker aspekter från odling, växtförädling, processning och produktutveckling till ekonomi, hållbarhets och konsumentaspekter.

- ”Växtproteingruppen Alnarp” ska sätta Alnarp och fakulteten på kartan och tillgängliggöra kompetens inom hela kedjan när det gäller vegetabiliskt (växt)protein för humankonsumtion, säger initiativtagare Eva Johansson.

Kunskap och kompetens inom vegetabiliskt protein och konsumtion

Syftet med gruppens arbete är att samla och tillgängliggöra kunskap och kompetens inom vegetabiliskt protein och konsumtion samt att initiera en gemensam bas inom områdets alla delar på LTV-fakulteten i Alnarp.

Genom att hela kedjan täcks, och forskare med olika specialkompetenser inom ämnet samlas och kan nyttja varandra, möjliggörs en större synlighet och ökade insatser i forsknings- och samhällsdebatten.

Gruppens arbete förväntas leda till ökad samverkan mellan forskarna, men också med samhälle och industri, till ökad utbildning av studenter på olika nivåer samt till mer gemensamma projekt inom området.

- Vi kommer att dra nytta av och använda varandras kompetenser men också kanalisera insatser till rätt person, samt göra saker tillsammans, säger Eva Johansson.

Medverkande personer i Växtproteingruppen Alnarp

  • Eva Johansson, Professor, initiativtagare, produktkvalitet
  • Georg Carlsson, Professor, växtodling och hållbarhet
  • Sven-Erik Svensson, Adjunkt, växtodling och teknikutveckling
  • Åsa Grimberg, Forskare, växtförädling
  • William Newson, Forskare, processning
  • Kristina Santén, Samverkan, produktutveckling och samverkan
  • Thomas Prade, Lektor, ekonomi och hållbarhet
  • Sara Spendrup, Lektor, konsumentaspekter

Klicka här för att läsa mer om de medverkande.

Ytterligare kollegor inom respektive ämnesområde kommer att delta i aktiviteter och delmoment inom Växtprotein Alnarp.