Hoppa till huvudinnehåll

Skogliga Hållbarhetsanalyser

Ett forskningsprogram vid institutionen för skoglig resurshushållning som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.  

 

Våra analyser av framtida skogstillstånd används bland annat för skogliga konsekvensanalyser på nationell nivå. En av våra huvuduppgifter är att vidareutveckla och förvalta optimering- och simuleringssystemet Heureka som används av forskare, skogsindustrier, skogliga föreningar och alla större skogsbolag. 

 

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Nyheter från SHa och Heurekasystemet

Det går att både avverka skog och bevara biologisk mångfald

För att uppnå en balans mellan virkesproduktion och biologisk mångfald krävs en variation i skötselstrategier på landskapsnivå och att hänsyn tas till flera olika mål in den skogliga planeringsprocessen. Det visar en studie från SLU utförd på skogar i norra Sverige. Även om det finns en tydlig avvägning mellan virkesproduktion och indikatorer för biologisk mångfald är det möjligt att rejält öka förutsättningarna för biologisk mångfald samtidigt som nuvarande avverkningsnivåer bibehålls eller till och med ökas. Detta beror till viss del på att skogarna har skötts intensivt under många decennier och att miljöhänsyn med hänsynsarealer, evighetsträd och högstubbar har införts först under de senaste 30 åren.

En tall i vinterskrud

Hur klimatsmart är det egentligen att bruka skogen?

Under de senaste åren har frågan om det svenska skogsbruket bör intensifieras eller minskas undersökts i flera vetenskapliga studier. Problemet är dock att dessa studier (se listan nedan) har kommit fram till olika slutsatser och att det fram till idag inte finns någon konsensus i denna fråga. Medan vissa säger att vi bör minska intensiteten i skogsbruket, menar andra att det är bättre för klimatet att öka intensiteten. Hur är detta möjligt trots att bakgrundsinformationen, nämligen den svenska skogen är densamma?

Publicerad: 05 maj 2022 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Jeannette Eggers

Postadress: Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…