Hoppa till huvudinnehåll

Skogliga Hållbarhetsanalyser

Ett forskningsprogram vid institutionen för skoglig resurshushållning som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.  

 

Våra analyser av framtida skogstillstånd används bland annat för skogliga konsekvensanalyser på nationell nivå. En av våra huvuduppgifter är att vidareutveckla och förvalta optimering- och simuleringssystemet Heureka som används av forskare, skogsindustrier, skogliga föreningar och alla större skogsbolag. 

 

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Nyheter från SHa och Heurekasystemet

Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Hittills har denna kunskapsbank inte utnyttjas så mycket i skogsbruket, men nu kan det vara dags. Det menar Pär Wilhelmsson från SLU. I sitt doktorsarbete har han tagit fram och utvärderat planeringsverktyg som kan utnyttja detaljerna i laserdata för att optimera skogsskötseln efter skogsägarens målsättningar.

Foto på ett skogslandskap

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk

Femtiotre procent av Sveriges yta är produktionsskog som till största delen ägs av privata skogsägare. De har olika mål med sitt ägande, men trots det brukas skogen ofta på ett och samma sätt. Varför är det så? I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från SLU undersöka vad det är som styr hur privata skogsägare sköter sin skog. Kunskap som kan användas i en omställning till mer variationsrika skogar och ett mer hållbart skogsbruk.

Publicerad: 05 maj 2022 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Jeannette Eggers

Postadress: Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…