Kontakt

Senast ändrad: 24 februari 2022

Hör gärna av dig till oss


Kontaktinformation

Foto av Jeannette Eggers av Johan SamuelsonJeannette Eggers, Forskare / Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
jeannette.eggers@slu.se, 090-786 8305, 072-203 5026

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig Riksskogstaxeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning / Riksskogstaxeringen / SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se, 090-786 8303

Personporträtt av Lars Sängstuvall

Lars Sängstuvall, Forskare / Verksamhetsledare Heureka / vice Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
lars.sangstuvall@slu.se, 090-786 8395

Hampus Holmström, Analytiker
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 8374, 072-741 4584

Porträttfoto av Mona Bonta Bergman

Mona Bonta Bergman, Kommunikatör
Institutionen för skogsekonomi / ForBioeconomy / CERE / SHa, SLU
mona.bonta.bergman@slu.se, 073-034 7379

Porträttfoto av Johanna Lundström

 

Johanna Lundström, Forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-786 8148