Kontakt

Senast ändrad: 01 september 2023

Hör gärna av dig till oss


Kontaktinformation

Porträttfoto av Jeannette Eggers  

Jeannette Eggers, Forskare / Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
jeannette.eggers@slu.se, 090-786 8305, 072-203 5026

Porträttfoto av Johanna Lundström

 

Johanna Lundström, Forskare, Vice Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-786 8148

Personporträtt av Jonatan Årevall  

Jonatan Årevall, Verksamhetsledare Heurekasystemet
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
jonatan.arevall@slu.se, 090-786 8573

 

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig Riksskogstaxeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning / Riksskogstaxeringen / SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se, 090-786 8303

  

Hampus Holmström, Analytiker
Institutionen för skoglig resurshushållning / SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 8374, 072-741 4584

Porträttfoto av Mona Bonta Bergman

  

Mona Bonta Bergman, Kommunikatör
Institutionen för skogsekonomi / ForBioeconomy / SHa / SPARC, SLU
mona.bonta.bergman@slu.se, 073-034 7379

Renats Trubins, Postdoktor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
renats.trubins@slu.se, 040-415 183