Kontakt

Senast ändrad: 31 maj 2019

Hör gärna av dig till oss


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84

Johanna Lundström, Forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-7868148

Per-Erik Wikberg, Analytiker
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se,
090-786 8303

Mona Bonta Bergman, Kommunikatör
Institution för skoglig resurshushållning/CERE/PLURAL/SHa, SLU
mona.bonta.bergman@slu.se, 0730-347 379

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se