Andra program och större projekt vid SRH

Senast ändrad: 10 oktober 2018
Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen.

Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet. 

Skogliga grunddata - kartor som beskriver skog och mark, data från laserskanning och Riksskogstaxering.

SLU Skogskarta - aktuella kartor över skogsmark.


Kontaktinformation

Johan Fransson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
johan.fransson@slu.se, 090-786 85 31

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se