Andra program och större projekt vid SRH

Senast ändrad: 09 november 2018
Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen.

Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet. 

Skogliga grunddata - kartor som beskriver skog och mark, data från laserskanning och Riksskogstaxering.

Flöden av växthusgaser till och från skog och skogsmark - regeringsuppdrag att utarbeta prognoser för åren 2021 - 2030.

SLU Skogskarta - aktuella kartor över skogsmark.

Rikare skog - diversifiering genom inkludering och specialisering (DIS).


Kontaktinformation

Johan Fransson, forskare, prefekt
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
johan.fransson@slu.se, 090-786 85 31

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se