Kompetens

Senast ändrad: 21 september 2021

SHa tillhör institutionen för skoglig resurshushållning och spänner över alla institutionens ämnesområden (se nedan).

Det gör att vi har mycket god tillgång till kärnkompetens som förvaltning av mjukvarusystem (systemering och programmering) och kunskap om skogliga analys- och planeringssystem. Även viktig och nödvändig kompetens som skoglig planering, skogliga konsekvensanalyser, tillväxt- och produktionsmodellering samt datafångst (fält- och fjärranalysmetoder) används vid utförandet av analyser och för ständigt utvecklingen av skogliga analyser framåt.

Ta kontakt med SHa