Extremväder och framtidens mat

Senast ändrad: 08 maj 2023
En traktor skördar vass. Foto.

Värmebölja och brist på nederbörd under sommaren 2018 har orsakat uteblivna eller dåliga skördar vilket bland annat riskerar att leda till nödslakt av djur på grund av foderbrist. Här berättar SLU:s forskare om åtgärder och beredskap mot torka i det svenska lantbruket och diskuterar varför vädret blev som det blev och framtiden för odling och djurhållning i ett ändrat klimat.

Mark 

Jordarnas funktioner störs av svår torka

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications larmar forskare från bland annat SLU om att värmen och torkan får långvariga effekter på markens mikrobsamhällen. Dessa är livsviktiga för markens egenskaper, inte minst förmågan att ge oss mat. Läs mer om studien och effekterna av torkan i intervjun med professor Sara Hallin från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Vatten

Kan Östersjövatten rädda bondens grödor?

Höstvete som har vattnats med Östersjövatten i sommar har en normal skörd, trots den svåra torkan. Kan bräckt vatten vara en lösning när extremtorkan slår till? Om det berättar bland annat Abraham Joel från institutionen för mark och miljö Klotet i Vetenskapsradion. Läs mer och lyssna på inslaget här.

Det multifunktionella jordbrukslandskapet: Tål både torka och skyfall

Ingrid Wesström och Katarina Kyllmar från institutionen för mark och miljö arbetar tillsammans med kommunerna i Kalmar län för att öka kunskapen om vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Att hålla kvar vattnet i landskapet skapar även förutsättningar för fler positiva effekter som minskade näringsförluster och mer variation i landskapet där också biodiversiteten kan öka. Läs mer i SLU:s kunskapsbank. 

Vattenhushållning vid torka

Vattenhantering inom svenskt jordbruk handlar ofta om åtgärder vid för mycket vatten, men lika svårt är det när det handlar om brist på vatten. Det finns framtida lösningar mot torkan för det svenska jordbruket. För att Sverige ska klara framtida torrperioder behöver man bland annat titta de tekniska möjligheterna för en utökad vattenlagring och bevattning på svenska gårdar. Även direktiven och lagstiftningen kring bevattning och vattenuttag kan behöva ses över, säger Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU. Läs och hör mer av Jennie Barron i inslagen från Sveriges Radio Studio Ett och Ekot.

Det dröjer innan marken kan ta åt sig vatten

Ingrid Wesström, som forskar på vattenhushållning i jordbruket, har blivit intervjuad av P4 Gotland om varför det kommer dröja innan marken kan ta åt sig vatten när regnet kommer. Läs mer här. 

Det multifunktionella jordbrukslandskapet: Tål både torka och skyfall

Sommarens långa torkperiod visar att extrema vädersituationer kan bli allt vanligare. Extrema väder, som torka och kraftiga regn, drabbar jordbruket hårt. Risken ökar för att skörden blir låg, att åkrar blir översvämmade eller att näringsämnesläckaget till havet ökar. Läs mer i en artikel i SLU:s kunskapsbank.

Foder

Foder vid torka

Vid akut brist på foder till betande djur, orsakad av extrem torka eller andra omständigheter, finns det mer udda fodermedel att ta till. Några exempel är ammoniakbehandlad halm, att använda vass till köttdjur och andra växande djur, att låta djur beta i skogen och äta löv. Läs mer om krisfoder till idisslare här.

Sommartorkan upphov till nya lösningar mot foderbrist Program i SR:s Vetandets värld om SLU:s forskning kring de alternativa foderväxter som användes vid torkan.

Foderbristen och torkan Intervju med bland andra Sigrid Agenäs i Sveriges Radio P1, programmet Nordegren och Epstein

Foderbristen och torkan Intervju med Malin Anell och Cecilia Müller i Sveriges Radio, P1-morgon 

Alternativ mat (till idisslare) när fodret tar slut Intervju med professor Sigrid Agenäs i Sveriges radio, P4 Gotland

Alternativa foder kan lindra betesbrist Intervju med professor Sigrid Agenäs i Sveriges Radio, P4 Östergötland,

Mer information om alternativa foder för andra djur, t ex hästar, finns hos Institutionen för husdjurens utfordring och vård (HUV).

Torka och vattenbrist – kan vi producera mat ändå?

Ett filmat samtal mellan forskarna Jennie Barron och Jens Sundström från SLU vid kunskapsfestivalen Matologi, Stockholm 25 augusti 2018.

Forskningsprojekt

Säker mat även vid extremt väder?

Vi bygger våra broar för att klara av sällsynta men katastrofala händelser som översvämningar. Kan vi använda ett liknande resonemang när vi utformar framtidens jordbruk? Forskare på SLU och Uppsala universitet har fått pengar från Formas för ett projekt som kan bidra till att vi får en skörd även extrema år. Projektet ska inte bara ta hänsyn till grödor, odlingsformer och väder utan också den mänskliga faktorn, det vill säga lantbrukarnas attityd till risk och osäkerhet. Läs mer här.

Överbrygga grovfoderbrist med skogsbiprodukter

Ett projekt för att ta fram lösningar för att använda oprocessade eller näringsmässigt uppgraderade skogsbiprodukter som idisslarfoder i situationer med grovfoderbrist. Läs mer här.

Fakta:

Rapporter om extremväder och framtidens mat

Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka

Publ. 2019. Del 7 i serien Future Food Reports. Sommaren 2018 var extremt varm och torr över hela Sverige. Betena torkade bort och djuren fick beta i skogen eller på igenvuxna marker som inte använts på länge. Det är därför viktigt att kartlägga vilken kunskap och vilka åtgärder jordbrukaren använder i växtodlingen och i mjölk- och nötköttsproduktionen för att hantera torka. Vi tar utgångspunkt i ekologisk produktion i Sverige.

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Publ. 2019. Del 6 i serien Future Food Reports. Torkan i Sverige 2018 medförde avsevärt mindre skördar av vallfoder än normalt. För att klara försörjningen av djuren sökte djurägare alternativ, t.ex. halm som annars skulle gått till strömedel eller plöjts ner, men även halmskörden drabbades av torkan. På sina håll förekom till och med skörd av vass till foder. Här sammanställs gammal och ny kunskap inför kommande odlingssäsonger med liknande utmaningar som 2018 års torka.

Relaterade sidor: