Bilder och dagbok

Senast ändrad: 29 mars 2012
{Bildspel}             

Bihls lokalisering vid anteckningar

Dagboksanteckningar av förmannen Leonard Bihl 1927 under fältarbete i Örebro län under den första Riksskogstaxeringen. Dagboken har förts på baksidan av de stamlistor som Leonard ansvarade för.

 

Fotografier från Skogsbibliotekets bildarkiv  tagna mellan 1923 och 1943, de flesta av Anders Zachau 1939. Illustrationerna är gjorda av Eric och Ville Danielsson 1929.

Bärare bar 70 kg

"I inre Norrland, där taxeringslagen förutom tält ofta måste medföra proviant för ända till tre veckor, måste 2 à 3 bärare anställas.    Dessa erhöllos vanligen på orten och voro i allmänhet segt och härdat folk, vana att bära bördor och ge­nomgå strapatser. Att i oländig terräng utan några som helst stigar bära en pack­ning på över 70 kg i en mes på ryggen var ingen omöjlighet för dessa präk­tiga typer. Den genomsnittliga vikten å dessa bärares packning torde ha uppgått till 40 å 50 kg."

Drunkningstillbud i Dalarna

"Som lagledare tjänstgjorde år 1923 i Dalarna jägmästaren Folke Westman. Westman omkom emellertid efter endast 9 dagars tjänstgöring genom drunkning under ett hjältemodigt försök att rädda enav sina hantlangare, kontorsbiträdet S. E. Rathsman, vilken likaledes drunknade. Olyckshändelsen inträffade vid lagets förflyttning nedför Dalälven på en för ändamålet byggd flotte. Denna törnade emot ett skär, varvid Rathsman miss-lyckades i sitt försök att hoppa i land och föll i älven. Westman, som visste att Rathsman icke var simkunnig, hoppade i älven för att söka rädda honom med den sorgliga påföljden, att båda omkommo."

 

Taxeringslinje 510

Den 13 september

”Första dagen i skogen sedan 1/4 utan packning, skönt härligt väder. Bra hö i ladan.”

 Den 14 september

”Första dag med packning för året, härligt väder, bra terräng. Rått och mögligt hö (sängkläder) stark frost.”

 Den 15 september

”Regnigt, genomvåta, kallt ruskigt, två lång halm att ligga i för 10 man. Ruskigt”

 Den 16 september

”Regnigt ruskigt låg i bäddad säng jägarn och jag disponerade en kåk på cirka 20 rum själva.”

 Den 17 september

”Sköntsega av bara fan, gick tillbaka till det förra logiet. Härligt väder på söndag, dans." 

Den 19 september

”Ösregn hela dagen låg i en ovanligt trevlig gård, bra hö och ett ovanligt gott bemötande.”

 Den 20 september

”Bra väder, bjudna på lunch på kvällen (?), dålig terräng på eftermiddagen, bra logi, tät loge, bra hö.” 

Taxeringslinje 505

 Den 21 september

”Härligt väder, motorbåtsfärd mellan linjerna, skönt att få åka utan att köra. Bra log, låg i säng."

Den 22 september

”Härligt väder, bra terräng, trevlig båttur, besåg Kungseken vid Knappfors (?), bra hölada, trevligt folk."

Den 23 september

”Ösregn, låg still halva dagen, gick på eftermiddagen i ett djäkla regn, bra logi."

Den 24 september

”Bra väder men vått i buskarna”

Den 26 september

”Regnigt, blöt terräng, 4 km till logiet, gick vilse

Den 27 september

”Gått 6 km i det mest helvetiska väder som existerat sen syndafloden, bra logi. Tack och lov!”

Den 28 september

”Härligt väder men vått i buskarna, trevlig husrum (röd lada med torrt hö)”

Den 29 september

”Bra terräng, smaskigt väder och ett bra logi med utmärkt krubb”.

Den 1 oktober

”10 km tax. Samt kontroll av jägm. Sköld. Regn på kvällen, bra logi dålig mat”
”svår terräng vått i buskarna. For till Fellingsbro”

Tillbaka till taxeringens utförande


Kontaktinformation