Skämtteckningar

Senast ändrad: 29 mars 2012

"Smack"

"Från släktingar togs avsked men från fjällan mest.
Hon sakna' mig nog stackars lite, då sen jag var rest."


"Lagledaren"

"Som högsta hönset i ett rixtaxmannalag,
det känns som uti hela världen vore endast Jag"


"75 kg. minst!"

"Om "dromedaren" blott ett öre hade fått
för varje droppe svett, han varit rent förmögen smått."


"En rixtax måste alltid vara väl beredd,
kontrollen lurar, där han minst skull' ana vara sedd."

"Så ”svar i bergen rullar” går rixkoxtaxens skall,
snart konungen får veta, vad landet har av gran och tall."

"Tretti-ti-ti"

"Gran 30"

"Tall 25"

"Satt ett å förti"


"Sträck å sätt"

”Skojarpannan”

”Kolbullsslängen”

"I hungrig rixtaxmage slinker födan hurtigt ned
och kanske då ock så´nt, som inte skulle vara med."


"Som vana sjömän alla sjöar crossá vi
på flottar — om än även nå´n gång någon dråssá i."

"Vi gå över daggstänkta berg och ramla ner,
men aldrig händer det, att någon sig ej reser mer."

"Ibland på Lapplands högsta fjäll, dess topp."

"En annan gång i våta träsk sågs blott min huvudknopp."


"”Kompassgångarn” = ”Linjemästaren” = ”Kompisen”."

"Det ena ögat borde ”ögonmärkat” kunna se,
på samma gång det andra riktas vart som helst brevé."


"För nattlogi vi sörjde inte ett pinal.
När kvällen kom, då kröpo vi som snigeln i vårt skal."

Tillbaka till bilder och dagbok från fältinventering under 1920-talet


Kontaktinformation