Publikationer

Senast ändrad: 08 mars 2019
publications.jpg

SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie är en samling publikationer som bidrar med kunskap och förståelse för våra temaområden och "One Health-perspektivet"

Att jobba med hjärtat

– En studie av grön omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv

Pettersson, K., Tillmar, M. (2019). No 3.
Rapporten har författats inom ramen för forskningsprojektet "Grön omsorg" på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat, finansierat av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2015-01053). Ladda ner rapporten.

Så mycket upplevelse med så enkla medel! 

- Dokumentation och reflektion från två seminarier om naturvägledning, naturupplevelser och hälsa

Kågström, M. (2019). No 2. 
Rapporten är en dokumentation med analys av samtal och aktiviteter vid två seminarier/workshops på tema naturvägledning och hälsa som genomfördes 2018. Rapporten och aktiviteterna ingår i ett samarbete mellan CNV och vår plattform och utforskar hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning och ge tillfälle att pröva tekniker för naturvägledning, men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. Ladda ner rapporten.

Värdet av hundar och katter i Sverige

Hoffmann, R., Lokrantz, M., Lagerkvist, C-J., Hagberg Gustavsson, M., Ström Holst, B. (2017). No 1.
Den här rapporten är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som inbegriper kompetens inom ekonomi, husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Forskningsprojektet omfattar dels studier av de monetära flöden som beskrivs i rapporten, dels studier av värdet som upplevda fördelar och nackdelar med djuren för med sig. Människor värdesätter ofta hundar och katter betydligt högre än vad som reflekteras av monetära flöden. Ladda ned rapporten.

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se