Utlysning av medel inom One Health

Senast ändrad: 06 maj 2022

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din projektansökan som sedan skickas till Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

För mer information om utlysningen se den engelska sidan.

Utlysningen är stängd! Sista ansökningsdatum var den 1 maj 2022.