Hoppa till huvudinnehåll

Skador orsakade av svampar, bakterier och virus

Svampar, bakterier och virus kan orsaka förödande skador. Massdöd av ask och alm eller urholkade, ruttnande granstockar i travar intill kalhygget är några exempel. Vi forskar på de ekonomiskt och ekologiskt viktigaste skadegörarna i svensk skog.

Phytophthora i Sverige

Forskare förutspår att Phytophthora-arter kommer att orsaka allt större problem med växthälsa i framtiden, även i Sverige. I en översiktsartikel har Audrius Menkis och Iryna Matsiakh, analytiker vid SLU Skogsskadecentrum, nu kartlagt Phytophthora-läget i Sverige.

Phytophthora angripen bok. Foto.

Alm- och askbestånd 30 år senare

En stor del av alm- och askbestånden i södra Sverige har under de senaste 30 åren drabbats hårt av två införda svampsjukdomar, almsjukan och askskottsjukan.

Ett lövträd med kala grenar. Foto.

Törskate i Sverige

Törskate är en mycket allvarlig svampsjukdom som angriper tallar i hela Sverige. Den åsamkar årligen skogsbruket skador för mångmiljonbelopp. Här kan du läsa en översikt om skadesvampen.

Orange beläggning på en tallstam. Foto.

Askskottsjukan

Det första angreppet i Sverige av denna aggressiva svampsjukdom konstaterades 2001 och sjukdomen har sedan dess spritt sig över askens hela svenska utbredningsområde.

Ett lövträd med många kala grenar. Foto.

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka gjordes 2016.

En kvinna i en tall som har många gula barr. Foto.

Film: Så klarar skogen klimatförändringen

En vaksam bilist upptäckte sjuka tallar längs vägen från Arlanda. Det visade sig vara ett större utbrott av svampen Diplodia pinea som dödar träd. Ett varmare klimat gör att svampen fått fäste i Sverige.

Rotröta - skogsbrukets gissel

Ungefär 15% av Sveriges granar rotröta när de avverkas och andelen har ökat med omkring 3 procentenheter per årtionde. Nu finns nya rön om motståndskraft mot rotröta som kan utnyttjas i granförädling.

Rötat timmer. Foto.

Alar hotade av Phytophthora

Den aggressiva formen av Phytophthora på al spås sprida sig norrut om vintrarna blir mildare. Eftersom träden inte tycks ha någon genetisk motståndskraft mot skadegöraren är utbredd aldöd ett troligt framtidsscenario.

Två personer hukade vid en al. Foto.

Hitta mer om skador orsakade av svampar, bakterier och virus

Publicerad: 19 april 2024 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…