Askskottsjukan

Senast ändrad: 01 mars 2024
Askskottsjukan. Sören Wulff, SLU

Det första angreppet i Sverige av denna aggressiva svampsjukdom konstaterades 2001 och sjukdomen har sedan dess spritt sig över askens hela svenska utbredningsområde. Så sent som 2006 bekräftades det att askskottsjukan orsakas av en helt nybeskriven svamp Chalara fraxinea. Svampen angriper blad och unga skott och växer in mot stammen där den bildar kräftsår. Angripna träd dör. Så vitt man vet är svampsporerna vindburna vilket försvårar kontroll och bekämpning.

Askskottsjukan angriper alla kända Fraxinus-arter i alla åldrar oberoende om de är planterade eller självföryngrade. I Litauen har nu 60-80% av askbestånden infekterats. Vi måste räkna med att askdöden kan bli lika omfattande här som i Litauen. Om antalet askar drastiskt skulle minska innebär det ett stort bortfall för den biologiska mångfalden och värdefulla skogar skulle gå förlorade.

Stora värden i trädslaget ask ligger även i de äldre grova träden i odlingslandskapet samt i naturskyddade områden. Under åren 2009 och 2010 genomfördes vår inventering. Mer än 50% av ask grövre än 10 cm i brösthöjd uppvisade betydande kronutglesning. Ungefär 30% av askarna hade svåra skador eller var döda. Skadornas omfattning skillde sig endast marginellt mellan åren 2009 och 2010. 

Läs mer om Askskottesjukan...


Kontaktinformation

Cornelia

 

Cornelia Roberge, Programchef
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå 
cornelia.roberge@slu.se
090-786 82 75