SLU-nyhet

Nytt forskningsprojekt för fler baljväxtprodukter i kosten

Publicerad: 16 januari 2017

I dagarna startar forskare från SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ett nytt projekt tillsammans med flera livsmedelsföretag, med fokus på att ta fram klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter som bönor, linser och ärter.

Projektet heter New legume foods och har som mål att stimulera utvecklingen av nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel baserade på de nyttiga och miljövänliga baljväxterna, och därigenom öka livsmedelssystemets hållbarhet. Förutom de tre lärosätena medverkar Fazer, Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Oatly, Orkla Foods Sverige, Region Kalmar och Region Skåne i projektet. Genom en bred tvärvetenskaplig ansats och nära samverkan mellan akademi, industri och regionförbund tar projektet därmed ett helhetsgrepp kring frågor om konsumenters inställning, odlingsförutsättningar, produktutveckling och hållbarhetsanalys på produkt- och systemnivå.

Lämpligt nog sammanfaller det nya projektets uppstartsmöte med den internationella baljväxtdagen, Global Pulse Day (http://pulses.org/global-pulse-day), som med start 18 januari i år ska anordnas varje år för att öka medvetandet om baljväxters nyttigheter och stimulera konsumtionen av baljväxtbaserade livsmedel. Global Pulse Day anordnas på initiativ av den internationella organisationen Global Pulse Confederation (”Pulses” är det engelska samlingsbegreppet för baljväxter som i första hand odlas och skördas för sina proteinrika frön, till exempel bönor, linser och ärter).

Uppstartsmötet hålls i Malmö 18–19 januari, i form av en intern workshop för projektdeltagarna. Projektet New legume foods löper över fyra år, 2017– 2020. Mer information om projektet: http://blogg.slu.se/new-legume-foods/

Kontakt: Elin Röös, SLU, elin.roos@slu.se, tel 018-67 18 66


Kontaktinformation