Ämnesgrupp Skog

Senast ändrad: 22 augusti 2016
skog.png

Fokusområden

Skogshushållning och biologi med inriktning mot

  • Skötsel
  • Planering och policyfrågor
  • Naturvård
  • Naturresursekonomi
  • Skador på skog

Medlemmar


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se