Ämnesgrupp Kommunikation

Senast ändrad: 17 oktober 2018
sandfot.gif

Syfte

Att med en kommunikations- och handlingsplan som grund

  • lyfta fram och tydliggöra Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
  • övergripande kommunicera Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
  • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat  

Medlemmar

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se