Ämnesgrupp Kommunikation

Senast ändrad: 22 augusti 2016
sandfot.gif

Syfte

Att med en kommunikations- och handlingsplan som grund

  • lyfta fram och tydliggöra Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
  • övergripande kommunicera Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
  • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat  

Medlemmar


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se