Ämnesgrupp Kommunikation

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Syfte

Att med en kommunikations- och handlingsplan som grund

  • lyfta fram och tydliggöra Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
  • övergripande kommunicera Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
  • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat  

Medlemmar

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se