Vilka faktorer bidrar till att minska antibiotikaanvändning och förhindra antibiotikaresistens?

Senast ändrad: 05 februari 2024
Diskussionmellan bonde och veterinär

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en djurbesättning/kennel minskar sin antibiotikaanvändning och förhindrar antibiotikaresistens.

Vårt mål är att skapa en förståelse för hur och varför materiella faktorer, sociala förväntningar och normer, arbetsstrukturer och dynamik mellan veterinärer och djurägare påverkar utskrivningen av antibiotika och antibiotikaanvändning (ABA) hos lantbrukets djur (mjölkkor) och sällskapsdjur (hundar) i nationer med lågt (Sverige) och högt (Spanien och Brasilien) ABA. Förutom förståelse hur hanterar veterinärmedvetet och dess styrelse övningsskillnader för diagnos och behandling och med detta ABA i livsmedelsdjur och sällskapsdjur. 

En kombination av fyra steg kommer att användas för detta ändamål:

  1. konsultering för att bestämma vad som är bästa praxis när det gäller ABA
  2. djupintervjuer för att identifiera nuvarande praxis hos olika intressenter
  3. 'konjunktanalys' för att bekräfta praxis i ett större stickprov 
  4. workshops för att dela och reflektera kring resultaten.

Kopplingen mellan stegen ökar möjligheten att pejla in (triangulera) resultaten och därigenom leda till en förståelse som är mer sammanhängande och övergripande.

Den genomgående röda tråden i metoderna är de praxis och rutiner som tillämpas vid olika kliniska situationer men som ses över hela världen för de djurslag som observeras.

Att undersöka erfarenheter i olika länder kommer att bidra till ett kunskapsutbyte och erbjuda en plattform för att hitta en optimal praxis för en rimlig ABA.

Fakta:

Projekttitel: Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter - på vägen mot att minska antimikrobiell resistens för alla
Startdatum - 2020-07-01
Slutdatum - 2023-06-31
Finansiär: FORMAS

Nationella / interna medsökande:

Gabriela Olmos Antillon (Principal investigator)

Isabel Blanco -Penedo

Kerstin Bergvall

Ragnvi Hagman

Ulf Emanuelson

Sándor Belák

Internationella Medsökande & Samverkan:

Henry Buller - University of Exeter, UK

Maria Jose Hötzel - Universidad Federal de Santa Catarina, Brazil

Miguel Ángel Moreno Romo - Universidad Complutense de Madrid, Spain

Referensgrupp & medarbetare:

Joanna Hockenhull - Bristol University, UK

Therese Rhen – SLU

Madeleine Tråvén – SLU


Kontaktinformation

Kerstin Bergvall
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671304
E-post: kerstin.bergvall@slu.se

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se

Ulf Emanuelson, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
Tfn: 018-67 18 26
E-post: ulf.emanuelson@slu.se,