Alternativa fodermedel till fisk - bioaktiva komponenters effekt på metabolism och tarmflora

Senast ändrad: 26 januari 2024
Regnbåge i stim under vattenytan. Foto.

Syftet med detta doktorandprojekt var att få en bättre förståelse för hur utfodring av kosttillskott, som härrör från nya och hållbara källor, påverkar näringsupptag, metabolism och genuttryck och tarmmikrofloran hos regnbåge.

Att hitta billiga och hållbart tillgängliga fodermedel som alternativ till fiskmjöl och sojaprotein, är en av de viktigaste prioriteringarna inom vattenbruksforskningen. I detta sammanhang undersöks om
avfall och biprodukter från hushåll, jordbruk och skogsbruk kan utgöra
potentiella källor till foderråvaror för foderproduktion. Musslor från Östersjön, insekter, svampar, mikroorganismer och processad cellulosa från skogsindustrin och odlade sjöpungar (Ciona intestinalis) är exempel på alternativa foderråvaror som sannolikt kommer att användas som foder för fisk. Flera av de föreslagna fodermaterialen innehåller bioaktiva ämnen, såsom kitin, mananer, beta-glukaner och celloligosackarider. Inom ramen för detta doktorandprojekt ska vi först inrikta oss på att bestämma de möjliga tillväxt- och hälsofrämjande effekterna av de "rena" ämnena genom att utföra foderförsök på regnbåge (Onchorynchus mykiss). Därefter kommer vi att försöka reda ut vilka som är de bakomliggande mekanismerna utav de effekter som uppstår genom att fokusera på näringsupptag, tarmhälsa, tarmmikroflora och uttryck av gener associerade med tarmproteiner och immunitet.

Doktorand:

Aprajita

Huvudhandledare:

Torbjörn Lundh (Professor)

Biträdande handledare:

Anna Schnürer (Professor vid BioCentrum), Johan Dicksved och Aleksandar Vidakovic

Doktorsavhandling:

Alternative feed sources : Effect on gut microbiota, immunity and health of rainbow trout