Sveriges lantbruksuniversitet

Goodla

- film och undervisningsmaterial om miljöåtgärder i jordbruket

Att goodla är att hålla spaning efter hur man bedriver växtodling och djurhållning med omsorg om maten och miljön. Här nedan hittar du korta filmer med konkreta råd.

all-logos.jpg

Projektet Goodla samlar lättillgänglig kunskap på film inom fem centrala ämnesområden för miljöåtgärder inom jordbruket; övergödning, klimat, biologisk mångfald, försurning och gifter i miljön. Projektet drivs av SLU och LRF och finansieras av Formas.

Vi vill motivera och inspirera till arbetet med miljöförbättrande åtgärder med ett material som grundar sig på de senaste årens forskning och utveckling. För dig som använder filmerna i undervisning finns lärarhandledning, förslag på bilder att använda, övningar att göra och fördjupningstips.

Filmer från Goodla
Publicerad: 03 oktober 2019 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…