Undervisning

Senast ändrad: 08 juli 2022

Vi undervisar för ett antal olika studentgrupper samt även för olika professionella målgrupper och allmänheten.

Undervisning på SLU

På SLU undervisar vårt research team främst veterinärstudenter först i deras teoretiska inledande undervisning om anatomi av hästens rörelseapparaten, senare i klinisk ortopedi, rörelseanalys och smärtutvärdering i den kliniska delen av undervisningen samt till sist handleder vi examensarbeten under veterinärstudenternas sista termin. Vi ger också föredrag för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer  med examen utanför EU, djursjukskötarstudenter samt studenter inom husdjursvetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Undervisning för olika professionella målgrupper

Utanför SLU har vi föreläst för inte bara för verksamma hästveterinärer och djursjukskötarpersonal utan också för ryttargrupper inom ATG:s talangsatsningar samt Norges dressyrlandslag.

 

Undervisning för allmänheten

Till sist har vi också presenterat forskning för djurägare i och utanför universitets väggar samt för olika statliga institutioner som tex Jordbruksverket.

 

 

Har du en förfrågan om att vi skall hålla ett föredrag om hästens rörelseapparat och/eller smärtutvärdering på häst? E-posta marie.rhodin@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se