Anmälan

Senast ändrad: 31 maj 2022

Ordinarie anmälan för 2022 stängde 19 april. Vi kommer dock att öppna upp för sen anmälan för rid- och islandshästinriktningen. Sen anmälan är öppen från 15 juli - 3 augusti. Du som redan varit anmäld till Hippologprogrammet 2022 ska göra en återanmälan, du som inte varit anmäld anmäler som vanligt via antagning.se. Antagningsprovet kommer att kunna genomföras på två sätt, antingen digitalt eller på plats. När du skickat in din anmälan kommer vi att kommunicera med dig via mail med info om antagningsprov m.m.

BEHÖRIGHET FÖR ATT KUNNA ANTAS TILL HIPPOLOGPROGRAMMET

För att ha möjlighet att bli behörig till programmet måste dels ha godkänd grundläggande och särskild behörighet i din skolbakgrund och dels godkänt antagningsprov genom att skicka in filmer på antagningsprovets moment. Till den som anmäler sig och har eller kommer att kunna få godkänd grundläggande och särskild behörighet kommer anvisningar för filmning att skickas ut. 

Se film om hippologprogrammet

Sammanfattad info anmälan och antagning 2022

  • Ordinarie anmälan var öppen 15 mars - 19 april.
  • Sen anmälan kan göras på antagning.se mellan 15 juli - 3 augusti.
  • Kontrollera din behörighet
  • När du skickat in din anmälan kommer vi att kommunicera med dig via mail med info om antagningsprov m.m.
  • För att bli behörig måste du göra antagningsprov
  • Du kan få tilläggspoäng för yrkeslivserfarenhet
  • Antagningsbesked för urval 1 kommer 12 juli och för urval 2 28 juli.
  • För dig som gör en sen anmälan kommer antagningsbeskedet efter den 12 augusti
  • Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet.
  • Utbildningen startar 29 augusti

Datum på www.antagning.se 

Detaljerad information

Är du från land utanför Sverige?

Du som kommer från land utanför Sverige skickar in eller laddar upp dina betyg med din anmälan. Dessa måste finnas i din profil på antagning.se senast 21 juni 2022. (datumet gäller ordinarie antagningsomgång, ej sen anmälan)

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige) eller i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 3 maj 2022. (datumet gäller ordinarie antagningsomgång, ej sen anmälan)