Anmälan

Senast ändrad: 26 februari 2024

Ordinarie anmälan för 2024 är öppen 15 mars till och med 15 april. Antagningsprovet kommer att kunna genomföras på plats på Ridskolan Strömsholm (ridhästinriktningen) och på Wången (islandshästinriktningen). När du skickat in din anmälan kommer vi att kommunicera med dig via mail med info om antagningsprov m.m.

BEHÖRIGHET FÖR ATT KUNNA ANTAS TILL HIPPOLOGPROGRAMMET

För att ha möjlighet att bli behörig till programmet måste dels ha godkänd grundläggande och särskild behörighet i din skolbakgrund och dels godkänt antagningsprov . Till den som anmäler sig och har eller kommer att kunna få godkänd grundläggande och särskild behörighet kommer anvisningar för provet att skickas ut. 

Sammanfattad info anmälan och antagning 2024

 • Ordinarie anmälan är öppen 15 mars till och med 15 april.
 • Sen anmälan är öppen 15 juli till och med 3 augusti.
 • Kontrollera din behörighet
 • När du skickat in din anmälan kommer vi att kommunicera med dig via mail med info om antagningsprov m.m.
 • För att bli behörig måste du göra antagningsprov
 • Du kan få tilläggspoäng för yrkeslivserfarenhet
 • Sista dag för komplettering är den 20 juni
 • Antagningsbesked för urval 1 kommer 11 juli och för urval 2 25 juli.
 • För dig som gör en sen anmälan kommer antagningsbeskedet senare.
 • Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet.
 • Utbildningen startar 2 september

Datum på www.antagning.se 

Detaljerad information

Är du från land utanför Sverige?

Du som kommer från land utanför Sverige skickar in eller laddar upp dina betyg med din anmälan. Dessa måste finnas i din profil på antagning.se senast 20 juni 2024. (datumet gäller ordinarie antagningsomgång, ej sen anmälan)

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige) eller i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 2 maj 2024. (datumet gäller ordinarie antagningsomgång, ej sen anmälan)