Anmälan

Senast ändrad: 20 juli 2020

CHANS ATT GÖRA SEN ANMÄLAN till och med augusti, läs mer nedan. Anmälan för 2020 öppnar i mitten av mars och stänger den 15 april 2020. Du anmäler dig på www.antagning.se. OBS! Antagningsprov 2020 är förändrat pga Covid-19, läs mer under rubriken antagningsprov.

Ny chans att komma med på hippologprogrammet hösten 2020! 
Öppet för sen anmälan till och med 11 augusti

Vill du ha chansen att bli kallad till extra antagningsprövning och komma med på programmet om lediga platser uppstår ska du så klart anmäla dig!

SEN ANMÄLAN/ÅTERANMÄLAN
Du som inte har varit anmäldtill hippolog - kandidatprogram 2020 ska göra en sen anmälan via www.antagning.se     

Du som har varit anmäld till hippolog – kandidatprogram 2020 men blivit obehörigförklarad på grund av att betyg inte hunnit att bli klara eller att du missat någon eller båda delarna av antagningsprovet i maj eller ångrar att du inte tackat ja du ska göra en återanmälan efter den 9 juli. Detta kan endast göras genom att maila SLU:s antagningsenhet antagning@slu.se (alltid öppen). Önskan om återanmälan som inkommer via e-post kommer alltid att registreras med det datum som mailet kom till SLU eller det datum anmälan är fullständig.

Vid antagning vid sen anmälan/återanmälan sker rangordning av behöriga sökande utifrån det datum då fullständig anmälan inkommit till SLU. Frågor om behörighet kan ställas till antagning@slu.se .

 

BEHÖRIGHET FÖR ATT KUNNA ANTAS TILL PROGRAMMET
För att ha möjlighet att bli behörig till programmet måste Du göra extra antagningsprov på samma sätt som vid ordinarie antagningsprövning d v s  genom att skicka in filmer på antagningsprovets moment. Vi skickar anvisningar för hur detta skall gå till när du har skickat in din anmälan. Du skall även uppfylla grundläggande och särskild behörighet senast vid programstart den 31 augusti. Antagning till programmet kommer att ske snarast efter att bedömning av inskickade filmer är klar. Reservantagning sker fram till två veckor efter programstart.

Viktig info

Sista ansökningsdag är den 15 april 2020. Du kan komplettera med pågående utbildning och erfarenhet fram till och med juni 2020 (exakta datum kommer att finnas när anmälan närmar sig).

Detaljerad information

Utförliga anvisningar för din anmälan till programmet.

Är du från land utanför Sverige?

Du som kommer från land utanför Sverige skickar in eller laddar upp dina betyg med din anmälan som sedan granskas. Dina betyg måste finnas i din profil på antagning.se juni 2020.

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast maj 2020.

Färdig hippolog? Läs ett tredje år!

Sista anmälningsdag den 15 april 2020.

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se