Antagningsprov

Senast ändrad: 20 november 2019

För behörighet att antas till hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov.

Antagningsprovet genomförs under en dag på någon av riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm eller Wången beroende på vald inriktning. Hippologenheten SLU kallar till antagningsprov, hänsyn tas till var i landet man bor för att ge möjlighet till eventuell samåkning. Antagningsprovet genomförs med respektive anläggnings hästar.

Datum för antagningsprov 2020:

 • Antagningsprov för trav- och islandshästinriktningen på Wången 20 maj 2020
 • Antagningsprov för ridhästinriktningen på Strömsholm 25-27 maj 2020 


  Läs mer här - antagningsprovets genomförande

Ingående moment i antagningsprov

Avsikten med antagningsprovet är att bedöma den sökandes personliga färdighet i nedanstående moment.  

Inriktning: Ridhäst Travhäst Islandshäst
Ca 1 timme Hästhantering Hästhantering Hästhantering
Ca 1 timme Hoppning, ett hästbyte Utselning Ridning på ridbana, ett hästbyte
Ca 1 timme Dressyr, ett hästbyte Körning Ridning på rak- och ovalbana, ett hästbyte

                                                                                                       

Krav för godkänt antagningsprov  

På varje delmoment erhåller den sökande en poäng på skalan U, 5,6,7 8, 9,10. Detta innebär att man kan bli underkänd (U) samt godkänd på 6 nivåer. Kriterier för de olika godkändnivåerna finner du på hippologenhetens hemsida. Lägsta poäng för godkänt delmoment är 5. Resultatet på provets samtliga delmoment summeras. Lägsta sammanlagda poäng för godkänt prov är 15.

Förbered dig för antagningsprovet

För att klara undervisningen på den nivå utbildningen startar och ha en möjlighet att klara utbildningsmålet efter tre år måste du ha en god personlig färdighet i ridning eller körning när du påbörjar utbildningen.

Det är mycket viktigt att du som söker, oavsett inriktning, bildar dig en egen uppfattning om din färdighet i ridning eller körning.  Du bör noga överväga om färdigheten ligger på en nivå som gör att du kan ha en rimlig chans att klara antagningsprovet. Om du känner dig osäker kan du gärna vända sig till någon erfaren tränare, ridlärare eller liknande kunnig person för att få dennes synpunkter.

För att vara väl förberedd måste du ha ridit eller kört ett antal hästar av olika karaktär och utbildnings-/träningsstatus. För att få en uppfattning om vad som krävs vill vi informera om att du måste kunna följande:

För ridhästinriktningen

dressyr skall du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna rida en skolad häst i rätt form och balans
 • kunna använda hjälperna och förstå effekten av dessa
 • ha tränat på att rida rörelser ingående i lätta dressyrprogram   

hoppning ska du: 

 • kunna använda en, för olika situationer, lämplig sits och korrekta hjälper
 • kunna rida en skolad häst rätt i balans och tempo under hoppning samt
 • kunna hoppa olika typer av hinder och hinderserier samt ha erfarenhet av hoppning upp till 1,10 meter

För travhästinriktningen

körning av travhäst ska du:

 • kunna köra hästar av olika ålder, karaktär och träningsstatus
 • kunna bedöma och köra i olika tempon
 • kunna använda klocka för tempobedömning

För islandshästinriktningen

ridning av islandshäst ska du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna använda och förstå effekten av hjälperna
 • kunna rida en skolad islandshäst i fyra gångarter samt ha erfarenhet av att ha ridit flygande pass
 • ha tränat på grundläggande dressyrövningar

För alla inriktningar

Du ska även kunna analysera och bedöma och redogöra för din egen och hästens prestation under ett rid- eller körpass. Du bör också tänka på att du övar hantering och visning av olika hästar i olika situationer. För hanteringsmomentet finns anvisningar i boken ”Hästhållning i praktiken” av Mats Mellberg, (Natur & Kulturs förlag).

Filmer om antagningsprov

Se film om hur antagningsproven går till

Tilläggspoäng

Yrkeslivserfarenhet ger tilläggspoäng på antagningsprovet, läs mer om hur du går till väga för att rapportera din yrkeslivserfarenhet.

Funktionsnedsättning

Den som har funktionsnedsättning (ex syn-/hörselskada) har rätt att få hjälp/stöd vid antagningsprovet. För att vi skall kunna förbereda detta är det viktigt att du tar direktkontakt med hippologenheten, se nedan. Du ska kunna dokumentera din funktionsnedsättning för att ha rätt till stöd.

Övrigt gällande antagningsprov

Provdeltagarna svarar själva för resor och uppehälle i samband med provet. Information om inkvarteringsmöjligheter och andra praktiska upplysningar ges i samband med kallelse till antagningsprovet.

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se