Antagningsprov

Senast ändrad: 01 mars 2021

För behörighet att antas till hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov. OBS! Antagningsprovet 2021 kommer att ske digitalt, nedan kan du läsa vad som gäller.

Antagningsprov 2021 genomförs digitalt på grund av Covid-19.

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har SLU, huvudman för hippologprogrammet, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning i samband med antagningsprov till programmet.

Under år utan pandemi görs antagningsprov på riksanläggningarna Strömsholm för ridhästinriktningen respektive Wången för travhäst- och islandshästinriktningen. Att genomföra prov på plats på riksanläggningarna 2021 skulle innebära stor risk för smittspridning och SLU har därför beslutat att antagningsprovet till hippologprogrammet ska genomföras i digital form på samma sätt som 2020. Antagningsprovet kommer alltså inte att ske på Strömsholm eller Wången.

Antagningsprövning genom inskickade filmer. 

Resultat av antagningsprov är en del av behörigheten till hippologprogrammet. Antagningsprövning måste genomföras för att bedöma om sökande har tillräcklig nivå i sin färdighet i ridning eller körning (travinriktningen) för att kunna påbörja programmets kurser. I år kommer färdigheten att bedömas genom filmat material som den sökande själv ansvarar för att filma och skicka till SLU.

Den sökande som har eller kommer att kunna få full behörighet i sin skolbakgrund kommer att få kallelse för prövning i slutet av april. Detaljerade anvisningar för hur filmningen ska ske kan du läsa om nedan genom att klicka på respektive inriktning. 

OBS! Skicka inga filmer förrän du har fått kallelse för prövning!

Ingående moment i antagningsprov

Avsikten med antagningsprovet är att bedöma den sökandes personliga färdighet i två moment. Dessa moment ska filmas, klicka för anvisningar:

Det digitala provet ska ge så lika grunder för bedömning som den ordinarie bedömningen på plats på Strömsholm och Wången. Läs därför noga de anvisningar som beskriver antagningsprovets genomförande när det, som normalt, görs på plats. OBS! Momentet hästhantering är normalt sett med i antagningsprovet men tas i år bort. För de som antas till programmet ersätts momentet av ett kursmoment med godkännandekrav (som en vanlig tentamen som kan göras om) direkt när programmet startar.

Hur ska man filma?
Nedan ges en kort information hur filmning och uppladdning ska ske. 

 • Det ska tydligt framgå av filmens namn och det ska synas i bild att det är den sökande som rider eller kör (travhäst).
 • Varje moment ska filmas i en separat film som ska vara filmad sammanhängande. Den får inte bestå av ihopklippta delar från olika tillfällen. Filmen får bara vara ett visst antal minuter lång.
 • Filmerna måste hålla god kvalité så att bedömargruppen kan göra en säker bedömning av prestationen. Om det skulle visa sig att en film inte håller tillräckligt god kvalité kommer man bli ombedd att skicka in en ny film med bättre kvalité.
 • Den sökande ska också svara på  analyserande frågor kopplat till varje moment, se anvisningarna. 
 • När filerna är klara ska dom laddas upp på anvisad plats på webben.

Särskild IT-support kommer att finnas i samband med uppladdningen av filmer. 

SLU är medvetet om att alla inte har tillgång till egen/egna hästar, banor, hindermaterial o dyl.. En rekommendation kan vara att vända sig till närmaste ridskola/träningsanläggning för att finna det som behövs för filmning av momenten i antagningsprovet. Eventuella kostnader för filmningen står den sökande för själv.

Förbered dig för antagningsprovet

För att klara undervisningen på den nivå utbildningen startar och ha en möjlighet att klara utbildningsmålet efter tre år måste du ha en god personlig färdighet i ridning eller körning när du påbörjar utbildningen.

Det är mycket viktigt att du som söker, oavsett inriktning, bildar dig en egen uppfattning om din färdighet i ridning eller körning.  Du bör noga överväga om färdigheten ligger på en nivå som gör att du kan ha en rimlig chans att klara antagningsprovet. Om du känner dig osäker kan du gärna vända sig till någon erfaren tränare, ridlärare eller liknande kunnig person för att få dennes synpunkter.

För att vara väl förberedd måste du ha ridit eller kört ett antal hästar av olika karaktär och utbildnings-/träningsstatus. För att få en uppfattning om vad som krävs vill vi informera om att du måste kunna följande:

För ridhästinriktningen

dressyr skall du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna rida en skolad häst i rätt form och balans
 • kunna använda hjälperna och förstå effekten av dessa
 • ha tränat på att rida rörelser ingående i lätta dressyrprogram   

hoppning ska du: 

 • kunna använda en, för olika situationer, lämplig sits och korrekta hjälper
 • kunna rida en skolad häst rätt i balans och tempo under hoppning samt
 • kunna hoppa olika typer av hinder och hinderserier samt ha erfarenhet av hoppning upp till 1,10 meter

För travhästinriktningen

körning av travhäst ska du:

 • kunna köra hästar av olika ålder, karaktär och träningsstatus
 • kunna bedöma och köra i olika tempon
 • kunna använda klocka för tempobedömning

För islandshästinriktningen

ridning av islandshäst ska du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna använda och förstå effekten av hjälperna
 • kunna rida en skolad islandshäst i fyra gångarter samt ha erfarenhet av att ha ridit flygande pass
 • ha tränat på grundläggande dressyrövningar

För alla inriktningar

Du ska även kunna analysera och bedöma och redogöra för din egen och hästens prestation under ett rid- eller körpass. Du bör också tänka på att du övar hantering och visning av olika hästar i olika situationer. För hanteringsmomentet finns anvisningar i boken ”Hästhållning i praktiken” av Mats Mellberg, (Natur & Kulturs förlag).

Se hur antagningsprovet går till

Här kan du se filmer om antagningsprovet

Antagningsprovet förklaras i text i dokumentet "Antagningsprovets genomförande" som du hittarlängre upp på denna sida.

Krav för godkänt antagningsprov  

På varje delmoment erhåller den sökande en poäng på skalan U, 5,6,7 8, 9,10. Detta innebär att man kan bli underkänd (U) eller godkänd på 6 nivåer. Kriterier för de olika godkännandenivåerna finner du i informationsmaterial gällande antagningsprovet. Lägsta poäng för godkänt delmoment är 5. Resultatet på provets samtliga delmoment summeras. Vid antagningen 2021 är lägsta sammanlagda poäng för godkänt prov 10.

Tilläggspoäng

Yrkeslivserfarenhet ger tilläggspoäng på antagningsprovet, läs mer om hur du går till väga för att rapportera din yrkeslivserfarenhet.

Datum för bedömning av filmer till antagningsprov 2021 

Bedömning kommer att ske på samma grunder och av samma bedömargrupper som om provet skulle ha genomförts på Strömsholm eller Wången. Resultatet av bedömningarna kommer att sändas ut till var och en när det är klart. Bedömning av filmer för antagning till:

 • trav- och islandshästinriktningen görs 20 maj. Eventuellt extra antagningsprov (om platserna inte är fyllda i juli) 12 augusti.
 • ridhästinriktningen görs 26-28 maj. Eventuellt extra antagningsprov (om platserna inte är fyllda i juli) 11 augusti.

Funktionsnedsättning

Den som har funktionsnedsättning (ex syn-/hörselskada) har rätt att få hjälp/stöd vid antagningsprovet. För att vi skall kunna förbereda detta är det viktigt att du tar direktkontakt med hippologenheten, se nedan. Du ska kunna dokumentera din funktionsnedsättning för att ha rätt till stöd.