Antagningsprov

Senast ändrad: 26 februari 2024

För behörighet att antas till hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov. För att kunna vara med på antagningsprov måste du vara anmäld till programmet.

Antagningsprov hippologprogrammet 2024 

Antagningsprovet 2024 kommer genomföras på plats på Ridskolan Strömsholm (ridhästinriktningen) eller på Wången (islandshästinriktningen).

Provet för dig som deltagare sker under en av dessa dagar. Man kan endast deltaga under en dag under ordinarie prov per inriktning och år.

Datum för proven:

 • 20-22 maj på Strömsholm (ridhästinriktningen) 
 • 29 maj Wången (islandshästinriktningen)

Extra antagningsprov:

 • 14 augusti för ridhästinriktningen
 • 15 augusti för islandshästinriktningen

Resultatet av bedömningarna kommer att sändas ut till var och en när det är klart.

Ingående moment i antagningsprov

Resultat av antagningsprov är en del av behörigheten till hippologprogrammet. Antagningsprövning måste genomföras för att bedöma om sökande har tillräcklig nivå i sin färdighet i ridning och hästhantering för att kunna påbörja programmets kurser.

Moment i antagningsprovet för ridhästinriktningen 2024:

 • Ridning hoppning
 • Ridning dressyr
 • Hästhantering

Moment i antagningsprovet för islandshästinriktningen 2024:

 • Ridning ridbana
 • Ridning oval-/rakbana
 • Hästhantering

Läs noga de anvisningar som beskriver antagningsprovets genomförande.

Antagningsprovet är kostnadsfritt däremot står den sökande för övriga kostnader i samband med provet så som resa, uppehälle, kost etc. 

Förbered dig för antagningsprovet

Det är mycket viktigt att du som söker, oavsett inriktning, bildar dig en egen uppfattning om din färdighet i ridning. Du bör noga överväga om färdigheten ligger på en nivå som gör att du kan ha en rimlig chans att klara antagningsprovet. Om du känner dig osäker kan du gärna vända sig till någon erfaren tränare, ridlärare eller liknande kunnig person för att få dennes synpunkter.

För att vara väl förberedd måste du ha ridit ett antal hästar av olika karaktär och utbildnings-/träningsstatus. För att få en uppfattning om vad som krävs vill vi informera om att du måste kunna följande:

För ridhästinriktningen

dressyr skall du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna rida en skolad häst i rätt form och balans
 • kunna använda hjälperna och förstå effekten av dessa

 • ha tränat på att rida rörelser ingående i lätta dressyrprogram   

hoppning ska du: 

 • kunna använda en, för olika situationer, lämplig sits och korrekta hjälper
 • kunna rida en skolad häst rätt i balans och tempo under hoppning samt
 • kunna hoppa olika typer av hinder och hinderserier samt ha erfarenhet av hoppning upp till 1,10 m

För islandshästinriktningen

ridning av islandshäst ska du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna använda och förstå effekten av hjälperna
 • kunna rida en skolad islandshäst i fyra gångarter samt ha viss erfarenhet av att ha ridit flygande pass
 • ha tränat på grundläggande dressyrövningar

För alla inriktningar

Visning av häst vid hand ska du:

 • Ställa upp hästen och presentera den
 • Visa hästen på medellinjen i skritt och trav samt vändning.
 • Visa hästen på fyrkantsspåret

Du ska även kunna analysera och bedöma och redogöra för din egen och hästens prestation under ett ridpass. Du bör också tänka på att du övar hantering och visning av olika hästar i olika situationer. För hanteringsmomentet finns anvisningar i boken ”Hästhållning i praktiken” av Mats Mellberg, (Natur & Kulturs förlag).

Se hur antagningsprovet går till

Här kan du se filmer om antagningsprovet

Antagningsprovet förklaras i text i dokumentet "Antagningsprovets genomförande" som du hittar längre upp på denna sida.

Krav för godkänt antagningsprov  

På varje delmoment erhåller den sökande en poäng på skalan U, 5 - 10. Detta innebär att man kan bli underkänd (U) eller godkänd på 6 nivåer. Kriterier för de olika godkännandenivåerna finner du i informationsmaterial gällande antagningsprovet. Lägsta poäng för godkänt delmoment är 5. Resultatet på provets samtliga delmoment summeras. Vid antagningen 2023 är lägsta sammanlagda poäng för godkänt prov 15.

Tilläggspoäng

Yrkeslivserfarenhet ger tilläggspoäng på antagningsprovet, läs mer om hur du går till väga för att rapportera din yrkeslivserfarenhet.

Funktionsnedsättning

Den som har funktionsnedsättning (ex syn-/hörselskada) har rätt att få hjälp/stöd vid antagningsprovet. För att vi skall kunna förbereda detta är det viktigt att du tar direktkontakt med hippologenheten, se nedan. Du ska kunna dokumentera din funktionsnedsättning för att ha rätt till stöd.