Antagningsprov

Senast ändrad: 08 juni 2022

För behörighet att antas till hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov. För att kunna vara med på antagningsprov måste du vara anmäld till programmet. Sen anmälan kommer att vara öppet 15 juli - 3 augusti för rid- och islandshästinriktningen. Antagningen till travhästinriktningen är tillfälligt stängd 2022.

Antagningsprovet kommer att kunna genomföras antingen digitalt genom inskickade filmer eller på plats på Strömsholm (ridhästinriktningen) eller Wången (islandshästinriktningen) på anläggningarnas hästar. Anvisningar för antagningsprovet på plats är desamma som de för det digitala provet .

Datum för extra antagningsprov 2022 

Vid det extra antagningsprovet 2022 kommer du att kunna välja om du vill göra antagningsprovet på plats eller digitalt genom att skicka in filmer. Datum för proven är:

 • Strömsholm (rid) den 8, 9 och 10 augusti
 • Wången (island)  den 12 augusti

Bedömning kommer att ske på samma grunder, av samma bedömargrupper och på samma dagar för både det digitala provet och provet på plats på Strömsholm eller Wången. Resultatet av bedömningarna kommer att sändas ut till var och en när det är klart.

Digitala filmer ska skickas in senast den 7 augusti!

Ingående moment i antagningsprov

Resultat av antagningsprov är en del av behörigheten till hippologprogrammet. Antagningsprövning måste genomföras för att bedöma om sökande har tillräcklig nivå i sin färdighet i ridning eller körning (travinriktningen) för att kunna påbörja programmets kurser.

Moment i antagningsprovet för ridhästinriktningen 2022:

 • Hoppning
 • Dressyr

Moment i antagningsprovet för islandshästinriktningen 2022:

 • Ridbana
 • Oval-/rakbana

Anvisningar för antagningsprov på plats 2022

Anvisningar för digitalt antagningsprov 2022

Färdigheten i ridning bedöms genom filmat material som den sökande själv ansvarar för att filma och skicka till SLU. OBS! Skicka inga filmer förrän du har fått kallelse för prövning!

Det digitala provet ska ge så lika grunder för bedömning som bedömning på plats på Strömsholm och Wången. Läs därför noga de anvisningar som beskriver antagningsprovets genomförande när det görs på plats.

Hur ska man filma?

SLU är medvetet om att alla inte har tillgång till egen/egna hästar, banor, hindermaterial o dyl.. En rekommendation kan vara att vända sig till närmaste ridskola/träningsanläggning för att finna det som behövs för filmning av momenten i antagningsprovet. Eventuella kostnader för filmningen står den sökande för själv.

Förbered dig för antagningsprovet

Det är mycket viktigt att du som söker, oavsett inriktning, bildar dig en egen uppfattning om din färdighet i ridning. Du bör noga överväga om färdigheten ligger på en nivå som gör att du kan ha en rimlig chans att klara antagningsprovet. Om du känner dig osäker kan du gärna vända sig till någon erfaren tränare, ridlärare eller liknande kunnig person för att få dennes synpunkter.

För att vara väl förberedd måste du ha ridit ett antal hästar av olika karaktär och utbildnings-/träningsstatus. För att få en uppfattning om vad som krävs vill vi informera om att du måste kunna följande:

För ridhästinriktningen

dressyr skall du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna rida en skolad häst i rätt form och balans
 • kunna använda hjälperna och förstå effekten av dessa

 • ha tränat på att rida rörelser ingående i lätta dressyrprogram   

hoppning ska du: 

 • kunna använda en, för olika situationer, lämplig sits och korrekta hjälper
 • kunna rida en skolad häst rätt i balans och tempo under hoppning samt
 • kunna hoppa olika typer av hinder och hinderserier samt ha erfarenhet av hoppning upp till 1,10 m

För islandshästinriktningen

ridning av islandshäst ska du:

 • ha en korrekt grundsits
 • kunna använda och förstå effekten av hjälperna
 • kunna rida en skolad islandshäst i fyra gångarter samt ha erfarenhet av att ha ridit flygande pass
 • ha tränat på grundläggande dressyrövningar

För alla inriktningar

Du ska även kunna analysera och bedöma och redogöra för din egen och hästens prestation under ett ridpass. Du bör också tänka på att du övar hantering och visning av olika hästar i olika situationer. För hanteringsmomentet finns anvisningar i boken ”Hästhållning i praktiken” av Mats Mellberg, (Natur & Kulturs förlag).

Se hur antagningsprovet går till

Här kan du se filmer om antagningsprovet

Antagningsprovet förklaras i text i dokumentet "Antagningsprovets genomförande" som du hittar längre upp på denna sida.

Krav för godkänt antagningsprov  

På varje delmoment erhåller den sökande en poäng på skalan U, 5 - 10. Detta innebär att man kan bli underkänd (U) eller godkänd på 6 nivåer. Kriterier för de olika godkännandenivåerna finner du i informationsmaterial gällande antagningsprovet. Lägsta poäng för godkänt delmoment är 5. Resultatet på provets samtliga delmoment summeras. Vid antagningen 2021 är lägsta sammanlagda poäng för godkänt prov 10.

Tilläggspoäng

Yrkeslivserfarenhet ger tilläggspoäng på antagningsprovet, läs mer om hur du går till väga för att rapportera din yrkeslivserfarenhet.

Funktionsnedsättning

Den som har funktionsnedsättning (ex syn-/hörselskada) har rätt att få hjälp/stöd vid antagningsprovet. För att vi skall kunna förbereda detta är det viktigt att du tar direktkontakt med hippologenheten, se nedan. Du ska kunna dokumentera din funktionsnedsättning för att ha rätt till stöd.