Kontakt

Senast ändrad: 26 april 2024

På hippologenheten är vi ett glatt gäng som arbetar på Ultuna i Uppsala. Vi har hand om programmets centrala frågor och arbetar lite som "spindeln i nätet". På Flyinge, Strömsholm och Wången finns studierektorer för hippologprogrammet, de arbetar som vår förlängda arm och har kontinuerlig kontakt med studenterna på plats.

VI SOM ARBETAR PÅ HIPPOLOGENHETEN:

AnnaLena.jpg

Anna-Lena Holgersson - Husdjursagronom utbildad på SLU och Naturbrukslärarexamen på Uppsala universitet.
Befattning: Universitetsadjunkt, Föreståndare. Arbetar med antagningsfrågor och övergripande frågor för hippologprogrammet och verksamheten vid hippologenheten och SLU. Ansvarig utgivare HästSverige. Sekreterare i VH-fakultetens kommitté för hästfrågor.
Kontakt: Anna-Lena.Holgersson@slu.se, tel: 018-672143, 070-8488696

 

Åsa.jpg

Åsa Gelinder Viklund - Husdjursagronom med doktorsexamen om avelsvärdering av svenska ridhästar. 
Befattning: Universitetslektor, programstudierektor och ställföreträdande föreståndare. Arbetar med undervisning och undervisningsfrågor främst i biologiämnet samt forskning och utvecklingsfrågor. Arbetar 50% på hippologenheten och 50 % på institutionen för husdjursgenetik.
 Kontakt: asa.viklund@slu.se, tel: 018-671967

Miia.jpg

Miia Riihimäki – Leg vet med doktorsexamen om astma hos häst.  
Befattning: Universitetslektor. Arbetar med undervisning och undervisningsfrågor främst i ämnet veterinärmedicin samt forskning och utvecklingsfrågor. Arbetar 50% på hippologenheten och 50 % på institutionen för kliniska vetenskaper och hästkliniken UDS.
Kontaktmiia.riihimaki@slu.se, tel: 018-671881

 

Sussi.jpg

Susanne Lundesjö-Kvart - Utbildad stallchef på Flyinge, Doktorsexamen i pedagogik kopplat till ridundervisning.
Befattning: Universitetsadjunkt som arbetar med undervisning och undervisningsfrågor inom ämnet pedagogik och ledarskap. Arbetar även med forsknings och utvecklingsfrågor med koppling till  den pedagogiska situationen vid undervisning med häst. Arbetar 75 % på hippologenheten.

Kontakt: Susanne.Lundesjo-Kvart@slu.se, tel: 018-672156  

    

Tessan.jpg

Thérèse "Tessan" Waerner - Hippolog med stallchefsinriktning, magisterexamen i pedagogik. Skrev examensarbete med titeln: "Ridsportens ledarskap - en utmaning".
Befattning: Tessan är under perioden 2021 - 2024 tjänstledig från sin tjänst på hippologenheten för att genomgå forskarutbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Universitetsadjunkt som arbetar med undervisning inom pedagogik och ledarskap, information och marknadsföring, hemsida, administration m.m. Arbetar just nu i forskningsprojektet "Having a voice in the stable" om unga ryttares möjighet till delaktighet i sin idrott. Projektet sker i samarbete med GIH och inom ämnesområdet idrottsvetenskap. Arbetar annars 80% på hippologenheten.  
Kontakt: Therese.Waerner@slu.se , tel: 018-672191

 

 

Bild saknas

 

Ellinor Fuchs - Hippolog med islandshästinriktning
Befattning: Utbildningsadministratör med många varierande arbetsuppgifter såsom information, marknadsföring, hemsida, antagningsprov och diverse administration. Arbetar 80% på hippologenheten. 
Kontakt: ellinor.fuchs@slu.se , tel 018-672117

 

Till hippologenheten är också Göran Dalin och Jan Philipsson knutna som hippologprogrammets senior advisors.