Kontakt

Senast ändrad: 20 november 2019

På hippologenheten är vi ett glatt gäng som sitter och arbetar på Ultuna i Uppsala. Vi har hand om programmets centrala frågor och arbetar lite som "spindeln i nätet". På Flyinge, Strömsholm och Wången finns studierektorer för hippologprogrammet, de arbetar som vår förlängda arm och har kontinuerlig kontakt med studenterna på plats.

VI SOM ARBETAR PÅ HIPPOLOGENHETEN:

Anna-Lena

Anna-Lena Holgersson - Husdjursagronom utbildad på SLU och Naturbrukslärarexamen på Uppsala universitet.
Befattning: Föreståndare och programstudierektor. Arbetar med övergripande frågor för hippologprogrammet och verksamheten vid hippologenheten och SLU.
Kontakt: Anna-Lena.Holgersson@slu.se, tel: 018-672143, 070-8488696

 

Åsa

Åsa Viklund - Husdjursagronom med doktorsexamen om avelsvärdering av svenska ridhästar. 
Befattning: Universitetslektor, ställföreträdande föreståndare och programstudierektor. Arbetar med undervisning och undervisningsfrågor främst i biologiämnet samt forskning och utvecklingsfrågor. Arbetar 50% på hippologenheten och 50 % på institutionen för husdjursgenetik.
 Kontakt: asa.viklund@slu.se, tel: 018-671967

Sussi

Susanne Lundesjö-Kvart - Utbildad stallchef på Flyinge, licentiatexamen i pedagogik kopplat till ridundervisning, forskarstuderande.
Befattning: Adjunkt. Arbetar 25 % med undervisning inom pedagogik och ledarskapskurserna, samt forskar på 50 % med mål att disputera inom ämnet "Den pedagogiska situationen vid ridundervisning". 
Kontakt: Susanne.Lundesjo-Kvart@slu.se, tel: 018-672156      

 

Tessan

Thérèse "Tessan" Waerner - Hippolog med stallchefsinriktning, kandidatexamen inom arbetslivspedagogik inriktning ledarskap från Lunds universitet, magisterexamen i pedagogik. Skrev examensarbete med titeln: "Ridsportens ledarskap - en utmaning".
Befattning: Utbildningsadministratör som arbetar med adjungerade professorer, information och marknadsföring, hemsida, undervisning inom pedagogik och ledarskap, administration m.m. Arbetar 60% på hippologenheten.
Kontakt: Therese.Waerner@slu.se , tel: 018-672191

Mia

Mia Hellström - Hippolog med ridlärarinriktning, unghästutbildare och C-tränare i hoppning.
Befattning: Utbildningsadministratör med många varierande arbetsuppgifter såsom information, marknadsföring, hemsida, antagningsprov och diverse administration. Arbetar 50 % på hippologenheten. Föräldraledig 2019-2020.
Kontakt: mia.hellstrom@slu.se , tel 018-672117

Till hippologenheten hör också Göran Dalin och Jan Philipsson, hippologprogrammets "pappor" och numera senior advisors.

Sidansvarig: therese.waerner@slu.se