Islandshäst

Senast ändrad: 26 februari 2024

Som student vid inriktningen Islandshäst studerar du vid Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns fantastiska möjligheter till träning och studier - stort ridhus, ovalbana, speedpassbana och skogsvägar i god terräng. Du får även lära i teori och praktik av ledande profiler inom Islandshäst och de bästa hästforskarna från SLU.

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring - både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, unghäst och häst- och anläggningsvård. Under året ges också ridledarutbildningen från Svenska Islandshästförbundet.

I årskurs två fördjupar dig inom ridning och hästhantering och hästens biologi. Du studerar även vidare inom pedagogik/ledarskap och därtill läser du ekonomi/företagande. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet. Du ges också möjlighet att bli diplomerad Ridlärare I och det blir du vid godkänd examination. 

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. Du har kurser i ridkonst och hästhantering och fördjupar dig ytterligare inom utbildning av människor och hästar.

Utöver dessa kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. I årskurs tre finns även företagsekonomi samt verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen. Du ges också möjlighet att bli diplomerad Ridlärare II och det blir du vid godkänd examination. 

Kursplaner hittar du på kurshemsidorna

SLU:s adjungerande professor i ridkonst med islandshästinriktning,Eyjolfur Isolfsson, finns även med i den ständiga utvecklingen av utbildningen. Tillsammans delar han med sig av sin långa erfarenhet och inspirerar såväl lärare som studenter.

 

rider islandshäst på tävling

Foto: Mirjam Horn