Behörighet och urval

Senast ändrad: 17 oktober 2022

För hippologprogrammet behöver du uppfylla grundläggande och särskild behörighet enligt nedan:

Urval till platserna på programmet sker på särskilt sätt för hippologprogrammet.

 

Fakta: