Behörighet och urval

Senast ändrad: 05 juni 2023

För hippologprogrammet behöver du uppfylla grundläggande och särskild behörighet enligt nedan:

Urval till platserna på programmet sker på särskilt sätt för hippologprogrammet.

 

Fakta: