Behörighet och urval

Senast ändrad: 26 februari 2024

För hippologprogrammet behöver du uppfylla grundläggande och särskild behörighet enligt nedan:

Grundläggande behörighet - utbildning.

Särskild behörighet utbildning: 

 - Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 - Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 + Fy 1a + Ke 1 eller Bi 1 + Fy 1b1 + Fy 1b2 + Ke 1)
 - Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 (Samhällsk. 1a2 krävs ej)

alternativt
 - Matematik B
 - Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A + Fy A + Ke A)
 - Samhällskunskap A

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:

Kur­sen Naturkunskap 1a1 och dessut­om ett av följande alternativ:

 - kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
 - kurserna Djuren i naturbruket och Växtod­ling 1 eller
 - kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
 - kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vatten­vård 1
 - Djurhållning (DJUDJH0/100) och Hästkunskap 1 (HÄTHÄS01/100)


Här hittar du information om ersättningsmöjligheter för Biologi och Naturkunskap B/2.

Särskild behörighet - antagningsprov med ev. tillägg av poäng för yrkeslivserfarenhet.

Urval till platserna på programmet sker på särskilt sätt för hippologprogrammet.

 

Fakta: