Ridhäst

Senast ändrad: 26 februari 2021

När du går inriktningen ridhäst vid Hippologprogrammet studerar du vid Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm. Här finns lång och gedigen erfarenhet från hästbranschen och du får under din studietid möjlighet att lära av yrkesmänniskor med lång erfarenhet. Detta i kombination med lärare från SLU som representerar en gedigen vetenskaplig kompetens inom ämnen som rör häst och dessutom deltar i eller bevakar det senaste som händer inom svensk hästforskning.

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst och häst- och anläggningsvård.  Första året läser du på Flyinge.

I årskurs två läser du företagande och fördjupar dig inom pedagogik/ledarskap samt ridkonst. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser du på Strömsholm.

Sista året läser du på Strömsholm och här har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt inom branschen eftersom en del av sista året består av valbara kurser. NYTT från och med antagingen 2021 är att alla läser pedagogik med inriktning coaching och därtill fördjupning inom:

  • hoppning och dressyr eller
  • hoppning eller
  • dressyr

Detta ger en profilering mot ridlärare eller tränare/träning. Den tidigare profileringen mot hästutbildare utgår. 

Utöver detta gör du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. I årskurs tre finns även företagsekonomi samt verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Kursplaner hittar du på kurshemsidorna.

SLU:s adjungerade professor Kyra Kyrklund  finns med i den ständiga utvecklingen av utbildningen. Förutom att dela med sig av sin långa erfarenhet och gedigna kunskap inspirerar hon såväl lärare som studenter och finns med i olika sammanhang av utbildningen.